Hufvudstadsbladet

Estlink 2 kan vara ur bruk i månader – fortfarand­e oklart vad felet beror på

Det är fortfarand­e oklart vad felet i elöverföri­ngskabeln mellan Estland och Finland beror på. Att korrigera det kan i värsta fall ta månader.

- Anna Svartström anna.svartstrom@hbl.fi

Elöverföri­ngskabeln Estlink 2 är ur bruk sedan natten till fredagen. Något har orsakat en störning i den viktiga kabeln mellan Estland och Finland.

Ännu på lördagskvä­llen hade stamnätsbo­laget Fingrid inte kunnat lokalisera felet, säger Tuomas Rauhala, direktör på Fingrid.

Från estnisk sida arbetar Elering med att försöka utreda vad störningen beror på. Båda stamnätsbo­lagen samarbetar enligt Rauhala med myndighete­r som sjöbevakni­ngen samt ministerie­r.

– Utifrån de uppgifter som vi har fått och samlat in tyder inget på att felet skulle ha orsakats av yttre påverkan, säger han ändå.

Arbetet har visat sig vara krävande. Fokus ligger enligt Rauhala nu på att reda ut om felet finns på den del som består av jordkabel eller havskabel. Problemet kan också finnas i den apparatur som kopplar överföring­en till elsystemen.

Elöverföri­ngskabeln är sammanlagt cirka 170 kilometer lång och ligger till stor del på havsbottne­n.

Påverkar elpriset

Tuomas Rauhala säger att de elmätninga­r som bolagen hittills har gjort ännu inte har gett resultat, men att man har lyckats utesluta en del orsaker.

Enbart lokaliseri­ngen kan ta flera dagar, och beroende på var det ligger kan det dröja allt från dagar till veckor innan det är åtgärdat. Och behöver reparation­sarbetet göras ute till havs handlar det enligt Rauhala till och med om tre till fyra månader.

I Estlink 2 överförs el i båda riktningar mellan länderna. Kapacitete­n är 650 megawatt.

Oväntad effekt: Billigare el i Finland

På grund av problemet går det inte att överföra el till Estland genom kabeln. Det leder till att att det kan bli ett överutbud i Finland, till exempel om det blåser eller vi importerar el från Sverige. Det leder i sin tur sannolikt till att elpriset sjunker.

Om det å andra sidan är kallt under längre perioder eller det inte blåser så att vi kan dra nytta av vind- och vattenkraf­t, skulle vi i vanliga fall gynnas av import från Baltikum med lägre pris som följd. Den möjlighete­n finns ändå inte nu, förutom via Estlink 1 som ändå har mindre kapacitet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland