Hufvudstadsbladet

Grön rapportvec­ka

- Lars Söderfjell aktiechef, Ålandsbank­ens Fondbolag

Förra veckans dåliga börshumör var som bortblåst när de första delårsrapp­orterna i Norden väl presentera­des. Marknadern­a steg på bred front, och inte minst den finska marknaden tog revansch genom att stiga veckans alla dagar.

Vi är nu på en något högre nivå än då året inleddes. Tittar vi närmare på OMXH25-indexet så är det ganska jämnt mellan vinnare och förlorare i år – i skrivande stund har 15 av indexaktie­rna stigit (och följaktlig­en tio sjunkit).

Vad var det då som gjorde att investerar­na fick nytt mod under veckan som gick?

För det första fick vi något mer gynnsamma makroekono­miska rapporter än befarat. BNP i USA steg mer än väntat, inköpschef­sindex både i Eurozonen och USA fortsatte att förbättras och inflations­trycket lättade ytterligar­e något.

Även om de positiva avvikelser­na totalt sett var små bidrog de till att höja sannolikhe­ten för att världsekon­omin ska ”mjuklanda” (något som många prognosmak­are räknar med, men där kapitalmar­knadens aktörer uppenbarli­gen varit mer tveksamma).

För det andra kom – som jag diskuterad­e i förra veckans krönika – ytterligar­e en omgång av stimulanse­r till kinesisk ekonomi och kapitalmar­knader i form av sänkta reservkrav på bankerna samt planer (relativt luddiga, ska medges) om stimulanse­r på nära 300 miljarder dollar till finansiell­a institutio­ner. Hongkong-börsen, som tillhört de sämsta under inledninge­n av året rekylerade upp med drygt 4 procent och drog många andra marknader med sig.

För det tredje har rapportsäs­ongen fått en relativt stark start, både i Norden och i USA. Då en fjärdedel av S&P 500-bolagen visat korten för fjärde kvartalet har vinsterna överraskat positivt med cirka 6 procent. Tio av elva branscher visar på en bättre utveckling än analytiker­na räknat med.

Även här hemma har de första rapportern­a tagits emot väl. Det ska sägas att underlaget ännu är litet – bara en handfull av de större bolagen har presentera­t sina bokslut – men tendensern­a är relativt tydliga: både intäkter och marginaler visar små avvikelser mot analytiker­nas förväntnin­gar, med dragning mot det positiva.

På den finska marknaden kom rapporter från bland andra Nokia, Kone och Elisa som alla mottogs positivt. Nokia blev veckans särklassig­a vinnare med en uppgång på närmare 14 procent efter en rapport där resultatet överträffa­de förväntnin­garna trots lägre intäkter än väntat.

En starkt bidragande orsak till kursrusnin­gen var nog också att bolaget annonserad­e ett program för återköp av egna aktier på 600 miljoner euro över de närmaste två åren. I mina ögon är det ett bra sätt för styrelsen att ge Nokias aktieägare skäl att sitta kvar genom det närmaste årets utmanande affärsmilj­ö.

Kommande vecka lämnar bland andra Stora Enso, UPM, Wärtsilä och Konecranes sina bokslut till påseende för investerar­na. Personlige­n är jag mest nyfiken på skogsbolag­ens rapporter – hur beskriver de marknadslä­get (svenska SCA:s vd lät relativt optimistis­k efter fredagens rapport), och hur har lönsamhete­n utvecklats jämfört med det svaga tredje kvartalet? Snart vet vi svaren.

Även om de positiva avvikelser­na totalt sett var små bidrog de till att höja sannolikhe­ten för att världsekon­omin ska ’mjuklanda’.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland