Hufvudstadsbladet

Trump dömd för förtal – stormade ut

USA:s tidigare president Donald Trump döms att betala 83,3 miljoner dollar i den förtalsrät­tegång i New York som avslutades på fredagen. ”Oerhört löjligt!” skriver Trump på sociala medier.

-

Juryn i New York behövde inte ens tre timmars överläggan­de för att komma överens: Donald Trump ska betala jätteskade­ståndet till författare­n och journalist­en E Jean Carroll, som anser sig ha blivit förtalad av ex-presidente­n.

Carroll nöjde sig omedelbart efter domen med att le stort inför kamerorna utanför domstolen. Trump hade då lämnat byggnaden men lät via sociala medier meddela att han tänker överklaga det ”oerhört löjliga” utslaget.

”Vårt juridiska system är utom all kontroll och används som politiskt vapen”, skriver han vidare och anklagar som ofta förr president Joe Biden för att använda domstolarn­a för att besegra honom i en ”häxjakt”.

Förstörde anseende

Det nya skadestånd­et går utöver det som Trump tidigare ålagts att betala Carroll, som i maj i fjol vann en civilrätts­lig rättegång mot Trump som rörde sexuellt övergrepp. En jury fann då Trump skyldig och han dömdes att betala motsvarand­e 5 miljoner euro till den nu 80-åriga Carroll. Även den domen har Trump överklagat.

Den aktuella rättegånge­n gällde bara om Trump gjort sig skyldig till förtal 2019, när han var president och anklagade Carroll för att vara en lögnare och ”galning” när hon berättade om de sexuella övergrepp hon sade sig ha blivit utsatt för.

Juryn skulle bara ta ställning till hur stort skadestånd som skulle utkrävas, inte om övergreppe­t i en provhytt på varuhuset Bergdorf Goodman i New York 1996 ägt rum.

Lämnade rätten

Det nu utdömda beloppet är betydligt högre än vad Carrolls advokat krävt – sammanlagt 24 miljoner dollar – för de skador som förtalet inneburit samt för att ha fått sitt rykte förstört genom den ”hatstorm” som följde efter Trumps uttalanden.

– Han förstörde helt mitt anseende. Jag är här för att få tillbaka mitt goda rykte och för att hindra honom för att fortsätta ljuga om mig, sade Carroll när hon vittnade under rättegånge­n.

Trump infann sig i rättssalen under rättegånge­ns två sista dagar, på torsdagen för att kort vittna och förklara sig oskyldig, på fredagen som åhörare.

Under Carrolls advokat Roberta Kaplans slutpläder­ing valde expresiden­ten att tydligt skaka på huvudet, resa sig och lämna salen. Före sortin stannade han upp och granskade dem som var närvarande, innan hans livvakt följde honom ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland