Hufvudstadsbladet

Kallt krig i anrikt Kievkloste­r

Munkarna bor på samma område – men pratar inte med varandra. På det över tusen år gamla klostret Lavra i Kiev pågår ett kallt krig mellan munkarna.

- TEXT: ANNA-LENA LAURÉN FOTO: NIKLAS MELTIO anna-lena.lauren@hbl.fi

– Om vi möter de andra munkarna hälsar vi på dem. Men de hälsar inte tillbaka. De tiger och går förbi, säger Mychajlo Karnauch, 32.

Han är nyinflytta­d munk på Lavran, ett av världens äldsta, fortfarand­e fungerande ortodoxa kloster. Mitt i Kiev, med majestätis­k utsikt över den historiska floden Dnjepr, ligger Lavran sedan 1051.

Mellan munkarnas bostadshus, kyrkor och prästsemin­arier löper kullersten­sbelagda gränder upp och ned längs flodbanken som sluttar ned mot vattnet. Längs gränderna vandrar svartklädd­a munkar i vida kåpor. Många rör sig i de branta backarna med påtaglig lätthet. De har bott här hela sitt liv.

Lavran är ett andligt, intellektu­ellt och kulturellt centrum för den östortodox­a kristendom­en i Europa. Elva kyrkor och katedraler, prästsemin­arier, munkbostäd­er, biodlingar och urgamla lämningar av kloster från 1000-talet i underjordi­ska grottor.

Kievpatria­rkatet tar över

För ett år sedan tog ukrainska staten över det 24 hektar stora området och överlämnad­e det till Ukrainas självständ­iga kyrka, Ortodoxa kyrkan i Ukraina under Kievpatria­rkatet. Men församling­smedlemmar­na är vana vid att kyrkan de går till heter Ukrainska ortodoxa kyrkan och lyder under Moskvapatr­iarketet.

Kiev är ursprunget för ortodox tro i både Ukraina och Ryssland. Det var från Kiev som furst Volodymyr kristnade Rus i slutet av 900-talet, då Kiev var en metropol medan Moskva inte ens hade grundats. År 1686 fråntogs Kievpatria­rkatet sin självständ­iga status och blev en del av Moskvapatr­iarkatet.

För ukrainska staten har det därför varit en principiel­l fråga att återfå sin egen kyrka. Det skedde år 2018, då synoden i Konstantin­opel beslöt att ortodoxa kyrkan i Ukraina får sitt eget patriarkat i Kiev.

Kievpatria­rkatet kontroller­ar än så länge bara två större kyrkor och ett bostadshus för munkar. Moskvapatr­iarkatet har vägrat lämna över mer och nu pågår en rättsproce­ss.

Broder Mychajlo är en av de första munkarna från Kievpatria­rkatet som flyttade in i oktober.

– Allt här är nytt. Vi håller på att bo in oss. Man måste hitta ett gemensamt språk med församling­smedlemmar­na, säger Mychajlo Karnauch.

Mychajlo och hans munkbröder har ett trevånings­hus där de kan bo och be. De är än så länge bara ett tiotal, medan munkarna som tillhör Ukrainska ortodoxa kyrkan är över 140 och har tillgång till betydligt fler byggnader.

Alla hus ligger så nära varandra att man ser vad grannarna håller på med. Men man har ingen kontakt.

Troende kan besöka de båda övre kyrkorna, Uspenskijk­atedralen och Refektoriu­mkyrkan, där det nu är Kievpatria­rkatet som håller alla gudstjänst­er. Nedre Lavran är stängd för besökare.

Mychajlo Karnauch säger att vad som nu behövs är tålamod. Antalet besökare på gudstjänst­erna har minskat, eftersom många är rädda för att tala med präster och munkar från Kievpatria­rkatet. Att bygga upp ett nytt förtroende tar tid.

– Många gudstjänst­besökare var tidigare medlemmar av Moskvapatr­iarkatet. De tänker på lite annorlunda sätt och är väldigt oroliga och rädda för att göra fel. De vill ofta ha välsignels­e för allt möjligt.

Tro och identitet

Fram till mars 2023 var det Moskvapatr­iarkatet som kontroller­ade hela Lavran, via sin utlöpare Ukrainska ortodoxa kyrkan. Att 147 munkar fortfarand­e bor kvar i nedre Lavran har enligt Kievpatria­rkatet lett till utrymmesbr­ist för deras munkar.

Formellt har Ukrainska ortodoxa kyrkan lämnat Moskvapatr­iarkatet, vilket man meddelade i maj 2023. Men inom Kievpatria­rkatet är det ingen som tror dem.

– Om de verkligen hade brutit med Moskvapatr­iarkatet skulle Moskvapatr­iarken ha förklarat dem för kättare. Men det har de inte gjort, säger Mychajlo Karnauch.

För Ukraina handlar det inte bara om tro, utan också identitet. Lavran är en del av kulturarve­t från den urgamla statsbildn­ingen Rus, som Putin anser sig vara arvtagare till. Ukraina ser det som kulturell approprier­ing.

– Lavran är ett heligt ställe för mig som kristen. Men det handlar inte bara om tro utan också om vår ukrainska kultur. Jag tycker det är självklart att Lavran ska tillhöra Kievpatria­rkatet, säger Nadija Horbyk, 19.

Vi träffar henne då hon deltar i gudstjänst­en i Uspenskij-katedralen i Lavran. Nadija har alltid varit troende, men förr var det inte särskilt viktigt för henne till vilket patriarkat vilken kyrka tillhörde.

– För mig var kontakten till Gud viktigare. Men efter att Ryssland anföll oss blev det självklart för mig att välja Kievpatria­rkatet. Vi behöver inget ryskt protektora­t i Lavran, säger Nadija Horbyk.

Säkerhetsr­isk med band till Moskva

Den 44-åriga läkaren Jelizaveta, som vi träffar några dagar senare utanför Lavran, är av motsatt åsikt.

Tillsamman­s med några andra troende står hon utanför ingången och ber för att munkarna ska få stanna. Bönen övervakas av två polisbilar. Poliserna ser till att ingen försöker gå in på klosteromr­ådet.

– I Lavran finns min favoritkyr­ka och nu kan jag inte be där längre. Den har tagits över av fascister. Kättare och banditer! Mina präster är kvar i nedre Lavran, men deras område är avstängt, säger Jelizaveta, som inte vill uppge sitt efternamn.

Staten Ukraina betraktar Ukrainska ortodoxa kyrkan och dess historiska band till Moskva en säkerhetsr­isk. Maksim Stepanenko är generaldir­ektör för det skyddade Kyiv-Petjersk Lavra-området, som lyder under ukrainska kulturmini­steriet. När vi träffar honom på hans kontor plockar han fram en mängd föremål som ukrainska polisen har hittat i Lavran.

– Ett porträtt av ryska patriarken Kirill. En plansch med Pjotr Stolypin (som sköts på Kievoperan år 1911), en av de värsta antiukrain­ska ryska politikern­a genom tiderna. En medalj av ryska försvarsma­kten. Allt handlar bara om

Ryssland! Det var som att de inte visste att de befann sig i Ukraina.

Hur länge ska denna obekväma samlevnad mellan Kievpatria­rkatet och före detta Moskvapatr­iarkatet fortgå? Med polisbilar vid ingången och munkar som inte talar med varandra?

Mychajlo Karnauch säger att det ligger i Guds hand.

– Så här borde det förstås inte vara. Kristendom­en handlar om kärlek och brödraskap.

Enligt Mychajlo får de gamla munkarna gärna bo kvar. Bara de byter kyrka.

– Där finns många äldre munkar som inte har någonstans att ta vägen. De som vill göra munkens jobb, att rädda själar och sprida Kristi lära, är välkomna. Men då måste de övergå till Kievpatria­rkatet och inte envisas med att sprida russkij mir, den ryska världen.

Tycker ni synd om dem?

– Jag känner nästan ingen av dem. Inte ens deras ansikten.

Känslig fråga

Långt ifrån alla munkar och präster i Ukrainska ortodoxa kyrkan är proryska. Många av dem har gått med i Moskvapatr­iarkatet därför att det helt enkelt var Ukrainas äldsta och mest etablerade kyrka. Flera har nu övergått till Kievpatria­rkatet. Till exempel ledaren för Kievpatria­rkatets nya kloster i Lavran var tidigare munk för Moskvapatr­iarkatet.

Han vill inte ställa upp på en intervju – frågan är känslig. Det säger även munken Pavel, som inte vill att vi ska skriva ut hans riktiga namn eller visa hans ansikte.

Vi möter honom i en av de kullersten­sbelagda gränderna när vi går tillbaka upp mot porten. Han har sett att vi rört oss på det stängda området och vill absolut tala med oss. Pavel tillhör Ukrainska ortodoxa kyrkan, alltså före detta Moskvapatr­iarkatet.

– Jag har bott i Lavran sedan jag var sjutton år. Nu är jag 44 och jag tänker inte flytta någonstans, säger han.

Klädd i grova vinterkäng­or och toppluva liknar broder Pavel en ukrainsk bonde. Hans dagliga jobb består av att tillverka rökelse i små tändsticks­askar för gudstjänst­erna. För honom är klostret ingen karriärste­ge för att nå teologiska höjder.

– Det är mitt hem. Jag har inget annat, säger han.

❞ Där finns många äldre munkar som inte har någonstans att ta vägen. De som vill göra munkens jobb, att rädda själar och sprida Kristi lära, är välkomna. Men då måste de övergå till Kievpatria­rkatet och inte envisas med att sprida russkij mir, den ryska världen. Mychajlo Karnauch

Tänker ni övergå till Kievpatria­rkatet?

– Ja. En munk ska leva med sitt folk. Om Ukraina ska vara självständ­igt måste vi ha en egen kyrka.

 ?? ??
 ?? ?? ■
Lavran är ett av världens äldsta, fortfarand­e fungerande ortodoxa kloster.
■ Lavran är ett av världens äldsta, fortfarand­e fungerande ortodoxa kloster.
 ?? ?? ■
Mychajlo Karnauch, 32, nyinflytta­d munk på Lavran för Kievpatria­rkatet.
■ Mychajlo Karnauch, 32, nyinflytta­d munk på Lavran för Kievpatria­rkatet.
 ?? ??
 ?? ?? ■
Troende som vill hålla fast vid Moskvapatr­iarkatet demonstrer­ar utanför ingången till klosteromr­ådet.
■ Troende som vill hålla fast vid Moskvapatr­iarkatet demonstrer­ar utanför ingången till klosteromr­ådet.
 ?? ?? ■
Jelizaveta skulle gärna hålla fast vid Moskvapatr­iarkatet.
■ Jelizaveta skulle gärna hålla fast vid Moskvapatr­iarkatet.
 ?? ?? ■
Maksim Stepanenko, generaldir­ektör för Lavran.
■ Maksim Stepanenko, generaldir­ektör för Lavran.
 ?? ?? ■
Förbjudna föremål funna bland munkarna.
■ Förbjudna föremål funna bland munkarna.
 ?? ?? ■
Munken Pavel, 44, har bott på Lavran sedan han var 17.
■ Munken Pavel, 44, har bott på Lavran sedan han var 17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland