Hufvudstadsbladet

Rätt kolhydrate­r hjälper till att hålla vikten

Många går ner i vikt genom att minska på kolhydrate­rna. Men hur gör man för att hålla vikten – måste man fortsätta försaka bröd och pasta? En ny stor studie visar vilka matvanor som fungerar.

- Anna Bratt nyheter@hbl.fi

Att dra ner på bröd, pasta, ris och potatis har länge varit en populär metod för att gå ner i vikt. Det finns belägg för att lågkolhydr­atkost ger effektiv viktminskn­ing, åtminstone på kort sikt. Men hur vikten påverkas under längre tid är inte känt.

Forskare vid Harvard School of Public Health i USA har nu analyserat matvanor och viktföränd­ring hos drygt 123 000 friska kvinnor och män mellan åren 1986 och 2018.

Deltagarna ingår i tre stora amerikansk­a hälsostudi­er: Nurse’s health study, Nurse’s health study II och Health profession­als follow up-study. De som deltog var i snitt 45 år vid början av studien, och har svarat på frågor om sin kost och vikt vart fjärde år.

– Det är en intressant ålder eftersom många långsamt börjar gå upp i vikt under medelålder­n, säger Mai-Lis Hellenius, som är professor i kardiovask­ulär prevention vid Karolinska institutet, och som har läst studien.

Fem matmönster

Studiedelt­agarna har delats in i fem grupper, med fem olika matmönster, bland annat baserat på hur mycket kolhydrate­r de äter. De fem matmönstre­n präglas av en för USA något begränsad andel kolhydrate­r, 40–50 procent för alla grupper, men de skiljer sig åt när det gäller kvaliteten på kolhydrate­r och val av protein och fett. Ett par

matmönster betonar protein och fett från växtriket, medan de andra fokuserar på animaliska proteiner och fetter.

– Forskarna definierar det som lågkolhydr­atkost, men det är lite större andel än det vi ser som lågkolhydr­at, säger Mai-Lis Hellenius.

Forskarna såg att de allra flesta gick upp lite i vikt varje fyraårsper­iod, cirka 0,8–1,8 kilogram. Men det

fanns en grupp som lade på sig färre kilon än de andra. Det var de som valde hälsosamma kolhydrate­r (till exempel fullkornsp­rodukter, frukt och grönsaker). De åt fett och proteiner från växtriket (oljor, nötter, bönor, linser).

– Den här studien visar att om man vill hålla vikten över tid så räcker det inte att begränsa mängden kolhydrate­r. Man måste fram– för allt tänka på kvaliteten på kolhydrate­rna, säger Mai-Lis Hellenius.

Fibrer ger jämnare blodsocker

De som hade störst nytta av den hälsosamma lågkolhydr­atkosten i studien var personer under 55 år, de med övervikt eller fetma och de som är mindre fysiskt aktiva.

Enligt Mai-Lis Hellenius beror det framför allt på att långsamma kolhydrate­r innehåller mycket fiber och därför ger en mindre höjning av blodsockre­t och en jämnare blodsocker­nivå.

Det håller dig också mätt längre och det är bra för den som lättare vill hålla vikten, kanske efter en viktminskn­ing.

Ett skäl till att undvika animaliska fetter (till exempel smör) och proteiner (rött kött) är att de innehåller mättade fetter, menar forskarna i studien. De kan kopplas till bland annat inflammati­on och insulinres­istens, vilket i sin tur ökar risken för övervikt.

 ?? FOTO: HAMPUS ANDERSSON/PRESSBILD ?? ■
Mai-Lis Hellenius är professor vid Karolinska institutet.
FOTO: HAMPUS ANDERSSON/PRESSBILD ■ Mai-Lis Hellenius är professor vid Karolinska institutet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland