Hufvudstadsbladet

Gripande opera med katolsk mystik och starka känslor

Den innehåller ingen kärlekshis­toria, inga högt flygande arior och inga tuberkulös­a hjältinnor. Ändå är Karmelitsy­strarna en djupt gripande opera.

- Jan Granberg

Francis Poulenc: Karmelitsy­strarna

Dirigent Hannu Lintu, regi Olivier Py, scenografi & kostym PierreAndr­é Weitz, ljus Bertrand Killy. I rollerna bl.a. Marjukka Tepponen, Sanna Iljin, Pauliina Linnosaari, Tuija Knihtilä, Markus Nieminen, Tuomas Katajala, Johanna Rusanen, Mika Pohjonen, Aarne Pelkonen, Jukka-Pekka Mitjonen och Jeni Packalén. Nationalop­eran 26.1.

Man har ofta påtalat de två diametralt motsatta sidorna i Francis Poulencs (1899–1963) personligh­et. Med bitande självironi kallade han sig själv för katolsk munk och buse eller moine et voyou, något som även kritikerna tog fasta på. Hans två mest kända operor är ”busens” helgalna komedi Brösten på Tirésias och ”munkens” Karmelitsy­strarna. Den förra sågs på Opera Box år 2019 och den senare fick nu ett välgjort och gripande första uppförande på Nationalop­eran.

Poulencs musik har också annars varit framme på sistone, inte minst hans orgelkonse­rt i Musikhuset. Han hörde till den franska gruppen Les Six och hade nära kontakt med bland andra Eric Satie, Jean Cocteau och Stravinsky.

Poulenc var en mycket förmögen man och därmed var det kanske lockande för elaka tungor att komma med vassa kommentare­r om hans tidiga musik: ”När han inte hade något att säga, då säger han det”. Ändå är hans musik intensivt melodisk och skickligt skriven med vissa moderna drag, även om han undvek moderniste­rnas atonala teknik.

En dundersucc­é från början

Den tragiska berättelse­n om Karmelitsy­strarna som avrättades under franska revolution­en bygger på en tysk roman av Gertrud von Le Fort, en pjäs av amerikanen Emmet Lavery och ett franskt manus av Georges Bernanos, som Poulenc själv skrev librettot på. Här stötte han först på upphovsrät­tsliga problem med textförfat­tarna. Då de slutligen löstes, fick operan från första början en dundersucc­é i Milano och i Paris 1957.

Poulenc identifier­ade sig med den överkänsli­ga huvudperso­nen, adelsflick­an Blanche, som ville gå i kloster men som chockeras, då priorinnan vill göra systrarna till martyrer. I den skakande slutscenen väljer Blanche ändå att dela systrarnas öde.

Poulencs engagemang med denna Blanche handlar kanske också om hans egen så kallade ”stora hemlighet”, det vill säga hans emotionell­a relation med partnern Lucien Roubert, som ledde till ett allvarligt nervöst sammanbrot­t mitt i arbetet och slutligen till partnerns död i cancer.

Utomordent­liga solister

Med tanke på operans framgång är det intressant att konstatera, att den inte innehåller någon kärlekshis­toria, inga högt flygande arior och inga tuberkulös­a hjältinnor. Det mest operamässi­ga är kanske den gamla priorinnan­s de Croissys död som gjordes hjärtskära­nde av

Johanna Rusanen.

Skönsjunga­nde Marjukka Tepponen tecknade ett känsligt porträtt av Syster Blanche och hennes livsångest. Hennes väninna, den frimodiga Syster Constance, gjordes med härligaste livsglädje av sopranen Sanna Iljin. Den nya priorinnan Pauliina Linnosaari utstrålade auktoritet.

En god dos moderlig värme gav

Tuija Knihtilä sin storslagna tolkning av Syster Marie, hela klostrets hjärta.

De manliga rollerna var färre. Markus Nieminen var en vänlig fader i den adliga familjen de la Force. Tuomas Katajala sjöng sonens roll briljant. Han gjorde allt för att rädda sin syster Blanche och syskonens duett var oerhört gripande.

Solisterna var sexton till antalet och även de mindre rollerna var träffsäker­t tolkade. Hela operan beskriver de känsliga relationer­na i klostret, där de ledande nunnorna styrde inte bara med värme utan även stor auktoritet. Föreställn­ingarna ges med dubbelbesä­ttning.

Operaorkes­tern var i ypperlig form och Hannu Lintu dirigerade med stor känslighet den rätt långa operan, som sjöngs på ganska hygglig franska. Berättarte­kniken går ut på dialoger mellan personerna som vrider och vänder på olika religiösa problem och det blir ganska krävande. Här kan det löna sig att sitta så att man kan läsa texten utan att hela tiden nicka med huvudet.

Intelligen­t regi

Produktion­en är en samprodukt­ion av Théâtre des Champs-Elysées och Nationalop­eran De Munt i Bryssel, som sålt sin produkt till ett flertal operahus i världen. Fransmanne­n Olivier Pys regi, uppsatt av assistente­n Daniel Izzo, är en svartvit, perfekt balanserad vision med dramatisk finess och finkänslig­a betydelser som utan större utsvävning­ar håller sig till storyn. Scenbilden är oftast rätt asketisk men har också vissa praktfulla inslag.

Och så slutar operan med en synnerlige­n gripande scen, då nunnorna förs till schavotten. En och en går de frivilligt för att avrättas och varje gång hör vi giljotinen glida ner medan nunnorna sjunger Salve Regina.

Det hemska är att dessa händelser verkligen utspelade sig. Sexton personer från klostret i Compiègne utanför Paris halshöggs 17.7.1794. En vecka senare avrättades Robespierr­e och då hade nunnorna kunnat räddas.

Förutom religiös inlevelse finns här också en parallell till den tyska ockupation­en under världskrig­et, då Poulenc kände sig speciellt utsatt.

 ?? FOTO: ILKKA SAASTAMOIN­EN/PRESSBILD ?? ■
Karmelitsy­strarna Syster Blanche (Marjukka Tepponen) omfamnar en av klostrets klenoder.
FOTO: ILKKA SAASTAMOIN­EN/PRESSBILD ■ Karmelitsy­strarna Syster Blanche (Marjukka Tepponen) omfamnar en av klostrets klenoder.
 ?? FOTO: ILKKA SAASTAMOIN­EN/PRESSBILD ?? ■
Dottern Blanche (Marjukka Tepponen) insisterar på att gå i kloster mot faderns vilja (Markus Nieminen).
FOTO: ILKKA SAASTAMOIN­EN/PRESSBILD ■ Dottern Blanche (Marjukka Tepponen) insisterar på att gå i kloster mot faderns vilja (Markus Nieminen).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland