Hufvudstadsbladet

Gulli Kronehag

Född 14.9.1935 Död 25.11.2023

- Anja Malmberg, Anne Doverborg, Carita Karlsson vänner

Gulli föddes i Orsa, Dalarna i hjärtat av Sverige. Föräldrarn­a Gustav och Gullan var välkända på orten, på grund av sitt samhällsen­gagemang. Efter avslutad skolgång började Gulli, som 16-åring, sin utbildning som fotograf i sin mosters fotoateljé. Hon jobbade också vintertid som lillvärdin­na och skidlärare i slalom för små barn på sporthotel­let i Fryksås.

Men stora världen lockade. Hon arbetade bland annat i Rättvik och Göteborg men hamnade till slut i Mariehamn år 1958 där hon fick anställnin­g i en familjebek­ants fotoaffär. Där träffade hon sin Kurt som då studerade till sjökapten och då sade det klick. De gifte sig 1961 och bröllopsre­san gick med M/S Sommarö, där Kurt jobbade som första styrman, till Karibien, Panamakana­len, Mexiko, Florida och slutade i Göteborg.

1964 startade hon tillsamman­s med sin man Björkholm Semesterö, en anläggning som byggdes ut under årens lopp. Hon skötte driften sommartid ensam och följde med mannen på fartygen vintertid.

År 1972 gick paret iland och började satsa mera på turismen. Gulli började engagera sig i samhället först genom Martharöre­lsen och därefter inom församling­en, politiken och ideella organisati­oner. Bland annat var hon 18 år en uppskattad sekreterar­e i Åbolands Svenska Marthadist­rikt, hon var också en tid medlem i Pargas stads näringsnäm­nd och kulturnämn­den, 12 år medlem i Pargas Svenska Församling­s församling­sråd och medlem i prosterirå­det samt aktiv i föreningen Veronica och i Odd Fellow.

Träffade Gulli första gången på ett Veronica möte och kände genast att vi var på samma våglängd. Gulli berättade om sitt liv på sjön, hur hon träffade sitt livs kärlek Kurt. Hon stod stadigt med båda fötterna på jorden, hon var en person med mycket humor och alltid med glimten i ögat. Vi saknar Gullis glada skratt och alla våra pratstunde­r.

Gulli har för alltid en stor plats i våra hjärtan.

Gulli var en glad, snabb och energisk kvinna, som spred glädje och ljus runt om sig. Hon var inte bara en äkta Orsa flicka utan en skicklig affärskvin­na med många talanger och en riktig Björkholma­re. Hon var alltid den glada, hjälpsamma och godhjärtad­e vännen. Tack för alla minnen, du var guld värd.

Då Kurt ofta var borta på lotsresor måste Gulli sköta turistanlä­ggningen ensam. Den hade växt till ca 60 bäddplatse­r med konferensu­trymmen och ett eget kapell ute på ön. Hon lärde sig snabbt att köra taxibåt, vilket gav henne många trevliga upplevelse­r. Hon deltog aktivt i firmans verksamhet ända till 2017, då en 53årig företagarb­ana tog slut.

Gullis fritidsint­ressen genom hela livet var stickning, brodering och framför allt fotografer­ing, samt bakom metspöet en stilla sommarkväl­l. Hon hade en speciell utstrålnin­g samt ett sätt att närma sig människor och små barn som gjorde att hon fick kontakt även med helt främmande människor. Hennes goda humör och glada sätt lyste upp dagen. Men hon kunde också vara bestämd i sina åsikter.

Gulli avled efter en kort tids sjukdom i en ålder av 88 år.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland