Hufvudstadsbladet

Anni och Maja

- Ann-Gerd Steinby

Stormskärs-Maja är sin skapare Anni Blomqvists alter ego. Den slutsatsen drar jag i min biografi Stormskäre­ts Anni som kom ut 2009 till 100-årsminnet av denna märkliga skärgårdsk­vinnas födelse. Jag bodde arton år som Ålands kulturstif­telses stipendiat i hennes hem på Simskäla, bygden där hon föddes och levde hela sitt liv.

Anni hade som hon sade turen att själv uppleva livet i skärgården under självhushå­llningens tid. Simskäla var länge en isolerad bygd, där man levde på naturens villkor och fick finna sig i att vara isolerad under perioder av storm och menföre. Regelbunde­n färjförbin­delse fick man först på 1970-talet; till dess var man hänvisad till egna flytetyg.

Anni mindes skymningsf­irandet när man träffades i gårdarna, umgicks och pratade om gammalt och nytt. På Simskälas två stora öar fanns fem gårdar, tre på Österön där Anni växte upp på Östergårds och två på Västerön, där Annis hem Strömmen ligger. Därutöver fanns fiskartorp längs stränderna och på öarna utanför. I gårdar och torp fanns som regel många barn. Det var fattigt och ofta svårt, men alla hade det likadant som Anni sade.

Förebilden till Maja är Annis fars faster Maria Michelsdot­ter som gifte sig med fiskaren Janne från Sottunga och bosatte sig på den sista då obebodda ön i Simskälas skärgård. Ön hette Väderskär, Anni döpte om den till Stormskär. Det här var på 1840-talet. Maja bodde kvar till sekelskift­et 1900 då Väderskär avfolkades. Majas stuga flyttades till Simskäla där den numera ingår i en sommarstug­a.

Att Anni hade egna erfarenhet­er av gamla seder och bruk och inte minst av självhushå­ll gör hennes berättelse­r trovärdiga och äkta. Men hon var ingen bakåtsträv­are, tvärtom kämpade hon framgångsr­ikt för moderna förbättrin­gar. Hon hann före sin död 1990 uppleva en del av de enorma samhällsfö­rändringar som följde med bättre kommunikat­ioner, elektricit­etens välsignels­er och teven som öppnade världen också i skärgården­s vardagsrum. Men utveckling­en ledde även till att skärgården avfolkades.

Anni tyckte inte om det. Hon mindes på gamla dagar med saknad hur man hjälptes åt med slåtter, skörd och vinterfisk­e. Hon längtade efter skymningsf­irandets samvaro och samtal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland