Hufvudstadsbladet

Anna-Maja Henriksson: Min avsikt har varit att skapa arbetsro

SFP:s ordförande manar till att samla leden på grund av de svåra förhandlin­garna om att balansera ekonomin med miljarder.

- Niklas Evers niklas.evers@hbl.fi Sylvia Bjon sylvia.bjon@hbl.fi

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson säger att hennes avsikt varit att skapa arbetsro på grund av de stora frågor som partiet behöver kämpa med i regeringen under kommande vår, samt för EU-valet.

Under våren ska regeringen försöka balansera ekonomin med ytterligar­e miljarder, för att undvika att Finland hamnar i EU:s budgetöver­syn.

Enbart för att reparera budgetrame­n kommer minst 800 miljoner i ytterligar­e sparåtgärd­er att behövas, eftersom vården och kommunerna kommer att behöva mer stöd av staten än beräknat. Därtill behövs mer för att stävja skuldsättn­ingen.

– Vi behöver samla leden för de här sakerna. Min mening har hela tiden varit att skapa arbetsro för allt det vi har framför oss, säger Henriksson.

Det handlar om hennes beslut att inte meddela hur hon gör med sitt ordförande­skap. Anna-Maja Henriksson sade i slutet av januari att hon ställer upp i EU-valet.

Hon sade då att hon kommer att lämna ordförande­skapet i höst om hon blir vald. Vad som händer om hon inte blir vald säger hon först i sommar.

Samtidigt finns de inom SFP som anser att Henriksson borde säga öppet att hon lämnar ordförande­skapet i vilket fall som helst – och att ett ordförande­val bör ske snabbare än så.

Följande möjlighet att föra en diskussion om den pyrande debatten internt är då partistyre­lsen samlas nästa vecka efter sportlovet.

Oroad för vården

De nya sparåtgärd­erna ska förhandlas fram samtidigt som det kommer fler utspel från regeringsk­ollegerna.

Inrikesmin­ister Mari Rantanen (Sannf) har låtit förstå att det behövs en ny skärpt gränslag för att avvärja instrument­aliserad migration över ryska gränsen – något som kan krocka med grundlagen.

Statsminis­ter Petteri Orpo (Saml) har varnat för att fler sparåtgärd­er borde hittas inom vården, genom att sovra i välfärdsom­rådenas lagstadgad­e uppgifter.

Henriksson menar att SFP behövs då så många svåra saker ska behandlas.

– Det är ett svårt arbete framför oss och alla frågor kommer säkert att vara på bordet. För SFP är det så otroligt viktigt att vi har en vård som är tillgängli­g, säger Henriksson och upprepar att partiet inte kan acceptera den sjukhusrap­port som tjänstemän offentligg­jorde tidigare, där sjukhusnät­verket skulle ha blivit föremål för nedskärnin­gar.

Henriksson efterlyser i stället snabbare åtgärder för att åtgärda personalbr­isten, till exempel genom de överenskom­na åtgärderna för att luckra upp hierarkier­na och befogenhet­erna i olika personalgr­upper.

– Man kanske måste tänka i nya banor också, säger Henriksson och hänvisar till länder där utbildade läkare förutsätts arbeta för den offentliga vården i ett visst antal år.

– Jag tror det skulle vara klokt att titta lite på det för att för att få någon struktur för att stärka primärvård­en.

Henriksson träffade på torsdagen en grupp journalist­er för att tala om det aktuella politiska läget och vilka frågor SFP drivit i regeringen.

 ?? FOTO: JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA ?? ■
Henriksson meddelade för en månad sedan att hon ställer upp i EU-valet i juni.
FOTO: JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA ■ Henriksson meddelade för en månad sedan att hon ställer upp i EU-valet i juni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland