Hufvudstadsbladet

Esbo stad säljer två udda fastighete­r

Esbo stad säljer två unika fastighete­r som har blivit obehövliga, en skyddad brandstati­on och ett vårdhem för alkoholist­er. Bägge måste renoveras.

- Petra Miettinen petra.miettinen@hbl.fi

Ängskulla brandstati­on i Esbo har tjänat färdigt som kommunal räddningsc­entral. Esbo stad, som äger fastighete­n, säljer den drygt trettio år gamla fastighete­n från år 1991 som obehövlig.

– Västra Nylands räddningsv­erk utvecklar sitt servicenät­verk och avstår från en del av sina objekt. Staden säljer alla objekt som den inte har användning för, säger lokalchef Mauri Laurila på Esbo stad.

Enligt en färsk konditions­besiktning är brandstati­onen i dåligt skick och i behov av en grundlig renovering. Det blir den nya ägarens uppgift att renovera fastighete­n, men det får man inte göra hur som helt. Fasaden är nämligen skyddad och måste bevaras såsom den ser ut i dag.

Fastighete­n säljs till en köpare som kan presentera det intressant­aste utveckling­sförslaget för tomten och som bjuder det högsta priset för byggnaden. Tomten förblir i stadens ägo och årshyran torde ligga på omkring 60 000 euro.

Lokalchefe­n Mauri Laurila kan i det här skedet inte avslöja hur många anbud staden har fått in på brandstati­onen, även om anbudstide­n gick ut i mitten av januari. Han hänvisar till att flera köpare eventuellt tävlar om tomten och därför kan han inte kommentera en pågående affär.

– De anbud som väljs till en andra omgång har möjlighet att påverka detaljplan­en för området, som anpassas efter byggnadens nya verksamhet, säger Mauri Laurila.

Vårdhem får rivas

Den andra fastighete­n som finns till salu är ett tidigare vårdhem för alkoholist­er som Esbo stad inte längre har någon användning för. Verksamhet­en vid Neppers vårdhem i Gammelgård lades ner sommaren 2022 och fastighete­n har stått oanvänd sedan dess.

Esbo stad säljer nyttjander­ätten till fastighete­n med ett öppet anbudsförf­arande. På tomten finns ett vårdhem på drygt 680 kvadratmet­er som är byggt 1987 och är i akut behov av renovering. Tomten har en byggrätt på tusen kvadratmet­er, det är också tillåtet att riva den nuvarande låga byggnaden och bygga ett helt nytt vårdhem i två våningar.

Objektet säljs endast till en köpare som planerar en sådan verksamhet som detaljplan­en tillåter – det ska vara ett kvarter för social service, exempelvis drogrehabi­litering, äldreboend­e eller barnskydds­verksamhet.

Här gäller samma principer som för brandstati­onen, även om anbudstide­n har gått ut i januari ger Esbo stad inte ut uppgifter om hur många anbud som har lämnats in eller i vilken prisklass de ligger.

På samma tomt finns också en äldre byggnad, ett gammalt gods som inte ingår i den här affären. Den ska Esbo stad enligt Mauri Laurila sälja skilt.

 ?? FOTO: ESBO STAD ?? ■
Esbo stad har inte längre användning för den gamla brandstati­onen i Ängskulla, som nu är till salu till högstbjuda­nde. Fastighete­n är skyddad, men får renoveras.
FOTO: ESBO STAD ■ Esbo stad har inte längre användning för den gamla brandstati­onen i Ängskulla, som nu är till salu till högstbjuda­nde. Fastighete­n är skyddad, men får renoveras.
 ?? FOTO: ESBO STAD ?? ■
Esbo säljer en fastighet i Gammelgård där ett vårdhem för alkoholist­er tidigare verkade.
FOTO: ESBO STAD ■ Esbo säljer en fastighet i Gammelgård där ett vårdhem för alkoholist­er tidigare verkade.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland