Hufvudstadsbladet

Många beställer läkemedel på nätet – ofta olagligt

Läkemedel mot skabb fastnar nu i Tullen när folk beställer medicinen från utlandet.

- Anna Svartström anna.svartstrom@hbl.fi

Hudparasit­en skabb har ökat i Finland. Det märks också i Tullen. Myndighete­n meddelar att de särskilt har påträffat läkemedel mot skabb i bevakninge­n i början av året.

Fortsättni­ngsvis är ändå potensläke­medel det som mest beställs från utlandet, skriver Tullen i ett pressmedde­lande. Dessutom beställs cancermedi­cin, antibiotik­a och värkmedici­ner.

Tullen påminner om att det är förbjudet att beställa läkemedel på nätet, eller tillåtet med begränsnin­gar. Ändå fastar mediciner ständigt i Tullen.

Från länder utanför EU, Norge, Island och Liechtenst­ein är det entydigt förbjudet att ta emot läkemedel per post.

Från EU och de nämnda länderna kan man beställa medicin, men i en mängd som motsvarar högst tre månaders bruk. Läkemedlen ska beställas för personligt bruk och för receptbela­gd medicin måste man ha recept eller läkarintyg.

Tullöverin­spektör Anne Pullinen säger i pressmedde­landet att det är beställare­n som ansvarar för att ta reda på om det är lagligt eller inte att skaffa ett visst preparat.

Hon påminner om att det inte är sagt att det är tillåtet att beställa ett läkemedel till Finland, även om det går enkelt att klicka hem det i en nätbutik – och det kanske på finska eller svenska.

Kännetecke­n för ett lagligt webbapotek är enligt Tullen bland annat en gemensam logo för webbapotek i EU, också att det finns exakta kontaktupp­gifter och realistisk­a leveransvi­llkor.

”Om man trots allt inte kan motstå lockelsen och lyckas att beställa ett receptbela­gt läkemedel hem till sig utan att ha receptet, är det viktigt att beakta att myndighete­rna i Finland inte kan garantera att läkemedlet är säkert att använda”, säger Pullinen i pressmedde­landet.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? ■
Skabb har ökat i Finland, och i Tullen fastnar nu medicin mot skabb som har beställts från utlandet.
FOTO: MOSTPHOTOS ■ Skabb har ökat i Finland, och i Tullen fastnar nu medicin mot skabb som har beställts från utlandet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland