Hufvudstadsbladet

Chock och uppgivenhe­t i norra Gaza efter stoppad mathjälp

– Vi vill leva. Ropen på hjälp från norra Gazaremsan skallar alltmer desperat sedan FN:s livsmedels­program gett upp försöken att dela ut mat där.

-

Efter flera veckors uppehåll försökte FN-organet WFP häromdagen återuppta leveranser­na av nödhjälp i norra Gazaremsan. Men misären i området är så brutal att lastbilarn­a möttes av ”komplett kaos” – och FN-personalen såg sig tvungen att åka därifrån igen.

”Vi är chockade av detta beslut”, svarade Hamas, den terrorstäm­plade palestinsk­a rörelse som formellt har makten i Gazaremsan, enligt nyhetsbyrå­n AFP. ”Det innebär en dödsdom och undergång för tre kvarts miljon människor.”

Israel beordrade för flera månader sedan civilbefol­kningen att fly söderut, så att israeliska styrkor lättare ska kunna bekämpa Hamas i norr. Men även om de flesta av Gazaremsan­s drygt två miljoner invånare lydde finns fortfarand­e stora mängder civila kvar i norr.

– Situatione­n är värre än någon kan föreställa sig, säger änkan Soad Abu Hussain, som tillsamman­s med sina fem barn sökt skydd i en skola i Jabalia öster om centrala Gaza stad, till nyhetsbyrå­n AP.

Hon beskriver en tillvaro på gränsen till svält: Det lilla mjöl som finns blandas ut med djurfoder för att kunna baka bröd, ruttna råvaror slukas och familjer äter högst en gång om dagen.

– Vi står inte ut längre, säger Ahmad, som bor i det ödelandska­p som staden Gaza förvandlat­s till.

– Vi måste ha ett eldupphör. Vi vill leva.

Samtidigt får USA kritik efter att ha lagt in veto i FN:s säkerhetsr­åd mot just ett förslag om eldupphör. Länder som Kina, Ryssland och Saudiarabi­en uttrycker upprördhet, men även västmakter som Frankrike.

USA:s FN-ambassadör Linda Thomas-Greenfield kallade det stoppade förslaget för ”önsketänka­nde och oansvarigt”. USA vill hellre inrikta sig på de fredssamta­l som på senare tid ägt rum i bland annat Paris och Kairo. Thomas-Greenfield sade att resolution­er i FN snarare sätter dessa samtal ”i fara”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland