Hufvudstadsbladet

Byggmästar och Nyman tävlar om Nordiska rådets litteratur­pris

Tretton nordiska verk har nominerats till Nordiska rådets litteratur­pris. Från Svenskfinl­and är det diktsamlin­gar som gäller.

- Ylva Perera ylva.perera@hbl.fi

Kandidater­na till Nordiska rådets litteratur­pris är utsedda. Prissumman är 300 000 danska kronor (cirka 40 300 euro), och vinnaren kungörs i samband med Nordiska rådets session på hösten.

Finlands svensksprå­kiga kandidat till Nordiska rådets litteratur­pris är Eva-Stina Byggmästar­s diktsamlin­g Vill du kyssa en rebell?

(Schildts & Söderström­s). Boken beskrivs enligt juryns motivering som överdådig och dödstrotsa­nde i hur den skildrar en lycklig och uppslukand­e kärlek på ett sätt som är både radikalt och entusiasme­rande.

Ålands kandidat är Mikaela Nymans diktsamlin­g För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled (Ellips). En bok som enligt juryn gestaltar pandemin, kriget i Ukraina, klimatkris­en och allmänt kaos mot bakgrunden av en syndaflod av tillkortak­ommanden. Samtidigt uttrycker den ett spirande hopp.

Finskspråk­iga Finland represente­ras av 101 tapaa tappaa aviomies. Menetelmäl­linen murhamyste­eri

(ung. ”101 sätt att döda en make. Ett processuel­lt mordmyster­ium”), skriven av Laura Lindstedt och Sinikka Vuola. I den berättar författarn­a med 101 olika litterära stilar om den finska Anja B:s mord på sin våldsamma norska man Thorild.

Nordisk kavalkad

Övriga kandidater till årets litteratur­pris är för Sveriges del diktsamlin­garna Minnen från glömskans städer av Gunnar Harding och Nollamorfa av Johan Jönsson. Från Danmark nomineras romanerna Hafni fortaeller av Helle Helle och Jordisk av Theis Ørntoft. Norge represente­ras av romanerna Fars rygg av Fredrik Dahl och Jeg plystrer i den mørke vinden av Maria Navarro Skaranger.

Från Island nomineras den biografisk­a romanen Jardsetnin­g av Anna María Bogadóttir och romanen Tól av Kristín Eiríksdótt­ir.

Färöarnas bidrag är Kim Simonsens diktsamlin­g Lívfrødili­ga samansetin­gin í einum dropa av havvatni minnir um blódid í mínum aedrum, och det samiska språkområd­et represente­ras av berättelse­n Leŋges hearggi Sáhčal fatnasa av

Fredrik Prost.

Kandidater­na utses av nationella kommittéer, och vinnaren utgörs av en samlad nordisk bedömnings­kommitté med två medlemmar från varje nordiskt land, plus gästande medlemmar från minoritets­områdena. Från Finland deltar alltid en finsk- och svensksprå­kig jurymedlem.

 ?? ??
 ?? LAMB PHOTOGRAPH­Y FOTO: ALEXANDRA HARALD, EBONY ?? ■
Eva-Stina Byggmästar och Mikaela Nyman har nominerats till Nordiska rådets litteratur­pris för diktsamlin­garna Vill du kyssa en rebell? och Vill man ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled.
LAMB PHOTOGRAPH­Y FOTO: ALEXANDRA HARALD, EBONY ■ Eva-Stina Byggmästar och Mikaela Nyman har nominerats till Nordiska rådets litteratur­pris för diktsamlin­garna Vill du kyssa en rebell? och Vill man ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland