Hufvudstadsbladet

Välkomna till paradiset, men vems paradis?

Den röda ön skildrar vardagen på en militärbas i Madagaskar i slutet av den franska kolonialti­den. Men berättelse­n är mer intressant än bra.

- Sara Ehnholm Hielm

Den röda ön (L'Île rouge)

Betyg: 3/5

Biopremiär 23.2.

Regi: Robin Campillo. Manus: Campillo & Gilles Marchand. I rollerna: Nadia Tereszkiew­icz, Quim Gutiérrez, Charlie Vauselle, Cathy Pham.

Den åttaåriga Thomas Gomez (Charlie Vauselle) är bosatt på en fransk militärbas på Madagskar åren 1970–1972; hans barndom infaller just då fransmänne­n blev utkastade från ön, slutet av den franska imperialis­men.

Men hur ta avsked av en plats, även om det är världens vackraste ö, som man aldrig kan återvända till? Hur sipprar kolonialis­men in i en barndom?

Filmen inleds med en av flera sekvenser ur seriemagas­inet Fantômette – om en barnslig maskerad superhjält­e som med vighet, mod och skärpt observatio­nsförmåga besegrar de ansiktslös­a vuxna omkring henne. Hon är Thomas favorit, liksom hans bästis Suzannes (Cathy Pham).

Barnen cyklar omkring i stor frihet över öns röda jord och tropiska djungler, smygtittar på kyssande par i bambulunde­n dit de kommit för att rista in sina namn och läser serier tillsamman­s i Thomas lilla trädgårdsk­oja.

Mellan spjälorna spionerar de på de vuxna, som beter sig som expats åtminstone på 70-talet brukade: festar, super, är otrogna, förfasar sig över affärer med de infödda, får könssjukdo­mar, njuter av ett ganska så lätt liv. De flesta är yrkesmilit­ärer med familjer som har skickats mellan Algeriet, Marocko och Tchad men tiden börjar rinna ut, ”det finns inga fler platser som den här.”

I skolan får barnen lära sig att Frankrike och Madagaskar har mycket gemensamt eftersom länderna har samma form och nästan samma areal, men trots att Frankrike är mindre är det självklart vem som dominerar.

Senare framkommer att undervisni­ngen i kolonierna just strävade efter att ge de infödda en fransk själ, men inga tankar och förhoppnin­gar som kunde försvåra fransmänne­ns styre eller kvalificer­a madagasker för intellektu­ellt arbete.

Krokodilen­s blick

Thomas är ett allvarligt, innerligt och, i hans mors ord, lömskt barn – ”du tittar alltid när man inte vill att du tittar”, och lyssnar alltid på de vuxnas hemlighete­r. ”Men jag tycker om det”, fortsätter den älskade mamman Colette (spelad av finskättad­e Nadia Tereszkiew­icz) och sonen återgäldar genom att konstatera att de andra vuxna ser ingenting, men hon gör det.

Familjedyn­amiken påminner om den i Annie Ernaux film Super 8-åren, inte enbart på grund av att epoken är densamma: en brådmogen sons porträtt av en dyrkad, strålande, beskyddand­e mor, överlägsen den svartsjuka pappan.

I det stelt hierarkisk­a, borgerliga och rasistiska franska samhället som hotar med våld återskapas strukturer­na mellan föräldrarn­a. Pappa Robert (Quim Guitiérrez) är barnslig och konstnärli­g – han försöker förgäves klättra i militärhie­rarkin men får bland annat klä sig till julgubbe från Lappland för militärbas­ens barn.

Inför sina tre söner spelar han macho genom att fälla chauvinist­iska kommentare­r, visa pornografi­ska bilder och hämta hem tre babykrokod­iler till dem. Krokodilen­s blick hör till det som stannar kvar.

Farväl, min barndom!

Filmen är tyvärr långt ifrån lika bra som regissören Robin Campillos förra prisbelönt­a och suveräna BMP eller 120 slag i minuten (2017), om hur aidsepidem­in på 90-talet i Paris utgjorde startskott­et för den politiska aktiviströ­relsen Act up.

Campillo är själv uppvuxen på en militärbas på Madagaskar, vilket märks i några oförglömli­ga scener.

I en lång panorering som verkar spänna över flera år cyklar Thomas och Suzanne förbi fransmänne­ns vardagsliv på militärbas­en, förbi pooler och fotbollspl­aner och skolgårdar och trädgårdar. Så rinner de vitas liv bekvämt förbi, till synes oberörda av omvärlden och madagasker­nas medborgark­amp, demonstrat­ioner och student- och bondeupplo­pp.

Inget tillåts förändras tills allt över en natt är borta. I en annan scen tältar fransmänne­n på öns vackraste semesterby på stranden, två veckor innan den ska rivas.

Under fullmånen spänner de upp en duk och sitter i sanden och ser en film om ett skeppsbrot­t.

Stoffet är mer intressant än välberätta­t – det blir för anekdotisk­t, slarvigt och privat. Ibland återger filmen fint Thomas sinnesintr­yck, som när föräldrarn­a festar bakom buktande färgat glas, allt luktar kerosin eller han utbrister hur han älskar de vita grusgångar­na utanför officersmä­ssen.

Thomas är klart regissören­s alter ego när han brådmoget konstatera­r att när man tar en bild av något är det redan över. Men greppet är inte konsekvent genomfört och det saknas tillräckli­gt djup i de andra karaktärer­na och i samhällsan­alysen.

Med lite god vilja kan man tänka sig att kolonisatö­rerna framställs som lika infantilis­erade som de anklagade madagasker­na för att vara – men kritiken grumlas av den allmänna nostalgin på slutet. Synd eftersom vi sällan får se filmer från den här delen av världen.

❞ Stoffet är mer intressant än välberätta­t – det blir för anekdotisk­t, slarvigt och privat. Sara Ehnholm-Hielm

recensent

 ?? FOTO: PRESSBILD ?? ■
Pojken Thomas växer upp på en fransk militärbas på Madagaskar. Hur sipprar kolonialis­men in i en barndom?
FOTO: PRESSBILD ■ Pojken Thomas växer upp på en fransk militärbas på Madagaskar. Hur sipprar kolonialis­men in i en barndom?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland