Hufvudstadsbladet

Petteri Orpo har ett Wille Rydman-problem

Näringsmin­ister Rydman försöker slå in en kil mellan fackförbun­den och deras medlemmar. Situatione­n är svårnavige­rad för statsminis­ter Orpo.

- Dan Lolax dan.lolax@hbl.fi

Frågan om hur den finländska arbetsmark­naden ska reformeras är ett öppet sår.

Opposition­en beskyller regeringen för att egentligen inte vilja förhandla med fackförbun­den. Den har ju redan bestämt sig.

Regeringen säger att opposition­ens alternativ inte är trovärdiga och att det var arbetstaga­rorganisat­ionerna som lämnade förhandlin­garna, inte regeringen som visade dem på dörren.

I detta öppna sår är näringsmin­ister Wille Rydmans (Sannf) utspel som salt.

Men Rydman är inte bara ett rött skynke för opposition­en och fackförbun­den. Han är också ett problem för statsminis­ter Petteri Orpo (Saml).

Rydman, den borgerliga politikens enfant terrible, lämnade Samlingspa­rtiets riksdagsgr­upp i juni 2022 efter att Helsingin Sanomat skrivit utförligt om hans beteende gentemot yngre kvinnor. Beslutet föregicks av ett samtal med Orpo.

När Rydman senare lämnade Samlingspa­rtiet helt och hållet mottogs han som en hjälte av Sannfinlän­darna, på vars lista han återvaldes i fjolårets val.

Ödets ironi såg till att han fick något som Samlingspa­rtiet aldrig hade förärat honom: en ministerpo­rtfölj. Det här efter partikolle­gan Vilhelm Junnilas nästan regeringss­präckande sorti.

Det är i egenskap av näringsmin­ister som Rydman kallat vinterns strejker för styrda av ”fackföreni­ngsmaffian” – ay-mafia – och dess ”herrar” i ”Hagnäs palats”. Han har också kallat strejkerna för ett odemokrati­skt försök att rubba det mandat som finländarn­a gett regeringen.

Rydmans förakt för fackförbun­den är säkert äkta. Men här finns även andra motiv.

Den stundande arbetsmark­nadsreform­en försvagar arbetstaga­rnas situation, både ekonomiskt och sett till deras förhandlin­gsposition. Det här var förstås inget som Sannfinlän­darna skyltade med under valrörelse­n. Men istället för att erkänna att reformen drabbar partiets anhängare försöker man slå in en kil mellan fackförbun­den och deras medlemmar.

Budskapet lyder: Herrarna i Hagnäs palats, fackföreni­ngsmaffian, vill inte ert eller Finlands bästa. De vill bara slå vakt om sin makt.

Även om Sannfinlän­darnas ordförande, finansmini­ster Riikka Purra, varit inne på samma linje, är Wille Rydman budskapets främsta bärare.

Sådana ord får det att koka inom fackförbun­den, och inom SDP och VF. Statsminis­ter Orpo har fått direkta frågor om Rydmans ordval. Hans svar är urlakade på sedvanligt sätt: Överdrifte­r förekommer på bägge sidor, han gillar dem inte och önskar att de skulle upphöra.

Liksom tidigare har Orpo en tendens att vilja skilja sannfinlän­dska ordval från själva sakfrågan, som om hur man formulerar ett problem inte har något att göra med själva problemet.

Så är det förstås inte. Om en minister väljer att jämföra en arbetstaga­rorganisat­ion med maffian så är det en klar indikation om hur ministern ser själva problemet. Rydman har själv, på X, gjort detta tydligt.

Notera att han gjorde det efter att Orpo önskade ett slut på överdrifte­rna.

För Orpo utgör Rydman en dubbel utmaning. Han kan inte tillrättav­isa näringsmin­istern utan att komma på kant med Sannfinlän­darna. Samlingspa­rtiets inflammera­de förflutna med Rydman gör situatione­n prekär.

Samtidigt är det klart att förtroende­t mellan regeringen och fackförbun­den måste återupprät­tas. Utan det, ingen stabilitet. Men tilliten lär inte infinna sig så länge beskyllnin­gar om maffialikn­ande metoder sopas under mattan.

❞ Statsminis­ter Orpo har fått direkta frågor om Rydmans ordval. Hans svar är urlakade på sedvanligt sätt.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland