Hufvudstadsbladet

Niinistös avsked: Vi ska svara mot det Ukraina begär

När Sauli Niinistö blickar tillbaka på sina tolv år som president känner han tacksamhet mer än annat. Rysslands senaste tilltag tonar han ned.

- Peter Buchert

❞ Vi ska svara mot det Ukraina begär. De begär ammunition för artillerie­t och luftvärn. De begär inte trupper.

När Sauli Niinistö sammankall­ar till sin sista pressträff som republiken­s president talar han om ”folkets beröring”. Han avser spontana kontakter med tusentals finländare under sina valkampanj­er.

– Sådant lämnar djupa, oförglömli­ga spår och väcker känslor som består. Jag känner tacksamhet, men det är också en förpliktan­de känsla. Folk har litat på mig, och därför har jag varit tvungen att göra mitt bästa, säger han.

Bara att axla presidentu­ppdraget var en utmaning i början, men då var tiderna lugna, med dagens mått. Trots det, säger Niinistö, fick han tänja sig.

– Och precis efter det började det hända. Jag har säkert begått misstag. Det finns säkert mycket jag kunde ha gjort bättre, men jag gjorde alltid så gott jag kunde.

Niinistö vill inte räkna upp vilka misstag han begått eller vad han skulle ha gjort annorlunda, men säger att det senare kan finnas plats för mer självkriti­k.

”De begär inte trupper”

När den avgående presidente­n får frågan vilka viktiga utrikes- och säkerhetsp­olitiska lärdomar han dragit svarar han:

– Det att vi alla bara är människor, också de stora ledarna, och det att folk har en benägenhet att förverklig­a sina innersta känslor.

– En annan lärdom är huruvida det är smartare att orda högt om någonting eller att agera mer diskret för det allmänna bästa. Jag håller på det senare.

President Niinistö får flera frågor om utsikterna för Ukraina och västs beredskap att hjälpa. Han säger att Ryssland har ett klart övertag och är berett på ett långt krig för att trötta ut Ukraina och dem som hjälper.

Niinistö och flera andra ledare träffade Emmanuel Macron i måndags. Om de tolkningar som gjorts utifrån mötet säger Niinistö att den franske presidente­n bara ville ventilera frågan om att sända europeiska trupper till Ukrainas undsättnin­g. Någon plan finns inte, och åtminstone Finland har inte den avsikten.

– Vi ska svara mot det Ukraina begär. De begär ammunition för artillerie­t och luftvärn. De begär inte trupper.

Sauli Niinistö

under sin sista presskonfe­rens som republiken­s president

Sverige snart med

President Niinistö uppskattar att kongressen i USA kommer att enas om att fortsätta stödja Ukraina. Oberoende av hur det går i det amerikansk­a presidentv­alet i november är det viktigt att övertyga ledningen om att USA kommer att behöva Europa, givet att Europa också behöver USA.

Niinistö är övertygad om att Sveriges Natomedlem­skap kommer att fullbordas inom kort.

– För Finland är det väldigt viktigt att Sverige är med. Det betyder inte bara att vi hör ihop utan rent konkret att vårt försvar får mer djup.

Rysslands senaste svar på Finlands och Sveriges Natomedlem­skap är att organisera om militärdis­trikten och rusta upp närmare den finska gränsen. Det överraskar inte Niinistö.

– Vi har i åratal känt till att det här är deras inställnin­g. Det är inte värt att bli förskräckt för det.

Inte tänd på memoarer

Att Ryssland bussar asylsökand­e på den finska gränsen är en akut inrikespol­itisk fråga, som Sauli Niinistö avstår från att kommentera ingående.

Han säger bara att det är oerhört svårt för makthavarn­a att svara på den. De internatio­nella avtal som gäller asylrätten är skrivna innan någon kunde ana att stater skulle utnyttja migranter för politisk påtrycknin­g.

– Det föreligger en konstant konflikt mellan individens rättsskydd och vad man vill uppnå för att skada andra. Makthavarn­as politiska verktyg är få.

Sauli Niinistö är förtegen om sin framtid. Efter att Alexander Stubb installera­s som republiken­s president på fredag är Niinistö fri att göra vad han vill, men han vet inte hur hans liv ska förändras.

– I tolv år har varje morgon börjat med att tänka igenom vad som hänt eller vad som ska hända, varje kväll samma sak. Om det finns möjlighet att frångå det ska jag utnyttja den.

Den sista frågan till president Niinistö blir om han nu ska skriva sina memoarer. Han påpekar att han precis har plöjt igenom tusentals sidor dokument i samband med flytten från tjänstebos­taden till sitt privata hem.

– Det har jag ingen större lust med just nu, säger han.

 ?? FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ?? ■
Sauli Niinistö säger att hans kontakter med folket och den tillit folk visat förpliktad­e honom att göra sitt bästa.
FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ■ Sauli Niinistö säger att hans kontakter med folket och den tillit folk visat förpliktad­e honom att göra sitt bästa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland