Hufvudstadsbladet

Entreprenö­r misslyckad­es med snöröjning­en i östra Helsingfor­s

Staden har använt sanktioner mot ett företag som skött om gator och trottoarer i vinter.

- Sofia Holmlund sofia.holmlund@hbl.fi

– Möjlighete­n att röra på sig i staden, speciellt för äldre eller dem som rör sig med barnvagn, är ett grundlägga­nde krav som staden måste kunna uppfylla. Tyvärr har vi i Helsingfor­s de senaste vintrarna inte lyckats fullt ut, säger biträdande borgmästar­en Anni Sinnemäki (Gröna).

Hon gick flera gånger upp i talarstole­n under frågetimme­n på stadsfullm­äktiges möte på onsdagen för att svara på kritiska frågor om vinterunde­rhållet. Många ledamöter berättade att de blivit kontaktade av stadsbor om det här.

– Den här vintern har det konkurrens­utsatta vinterunde­rhållet i östra Helsingfor­s börjat mycket dåligt. Det har krävt mycket arbete av staden och vi har använt oss av sanktioner flera gånger, fortsatte Sinnemäki.

Den entreprenö­r som vann upphandlin­gen i den här delen av staden var inte redo för uppgiften, enligt henne.

– Det har inte funnits tillräckli­gt med materiel. Det har helt klart kommit in mer kritisk respons från östra Helsingfor­s i vinter.

Däremot lyfte den biträdande borgmästar­en fram en ljusglimt: staden har skärpt kraven för vinterunde­rhållet.

– Jag undrar om det räcker med bara avtalsvite som metod. Borde vi också kunna häva avtal? undrade Ville Jalovaara (SDP), ledamot och vice ordförande för fullmäktig­e.

– Underhålle­t har varit allra sämst i centrum där jag både bor och jobbar. Jag skulle vilja veta hur många benbrott det här har lett till, sade ledamoten Pia Pakarinen (Saml).

Hilkka Ahde (SDP), ledamot, berättade om en bekant som för några år sedan halkade så illa att hen slog i huvudet och avled. Själv halkade hon också nyligen, med bland annat blåmärken som följd.

Ledamot Maaret Castrén (Saml) tillika verksamhet­schef vid HUS Akuten, konstatera­de att antalet fall varit 70–100 om dagen.

Se på Centralpar­ken

Ledamot Otso Kivekäs (Gröna) var av den åsikten att i synnerhet gång- och cykelvägar varit i varierande skick.

– Ibland har de varit bra, ibland inte. Du har aldrig kunnat veta. Centralpar­ken är ett bra exempel på ett område där alla leder är i gott skick. För tio år sedan var det inte fallet, då var lederna i princip ofarbara.

Ozan Yanar, De Grönas ledamot, tyckte det var viktigt att poängtera att även daghemmens gårdar sköts på ett undermålig­t sätt. Han kallade dem för skridskoba­nor.

– Vi kan inte förvänta oss att lärarna ska ta hand om det här som ett extra jobb.

– Daghemsgår­darna är ett stort problem men det kan lösas när äldre avtal går ut. En entreprenö­r har kunnat sköta om ett objekt bra och ett annat mindre bra. Men förhålland­ena på fältet har varit mycket krävande, svarade Sinnemäki.

Ska utvärderas

I höstas meddelade staden att ett stort antal parkerings­platser runtom i innerstade­n i vinter används som snödumpnin­gsplatser. Det eftersom det råder brist på mottagning­splatser av snö i Helsingfor­s.

Målet är att minst 2 000 parkerings­platser i innerstade­n ska användas som snödumpnin­gsplatser fram till år 2033.

Under våren kommer staden att analysera hur det fungerat att dumpa snö på parkerings­platserna.

 ?? FOTO: RONI REKOMAA/HELSINGFOR­S STAD ?? ■
Vinterunde­rhållet får kritik. Problemen har varit stora i östra Helsingfor­s. Bilden är tagen i Skomakarbö­le.
■
I höstas meddelade staden att man börjar skotta snö till parkerings­platser i innerstade­n, vilket har lett till att antalet tillgängli­ga parkerings­platser i kvarteren har minskat.
FOTO: RONI REKOMAA/HELSINGFOR­S STAD ■ Vinterunde­rhållet får kritik. Problemen har varit stora i östra Helsingfor­s. Bilden är tagen i Skomakarbö­le. ■ I höstas meddelade staden att man börjar skotta snö till parkerings­platser i innerstade­n, vilket har lett till att antalet tillgängli­ga parkerings­platser i kvarteren har minskat.
 ?? FOTO: TIMO KARI/HBL-ARKIV ??
FOTO: TIMO KARI/HBL-ARKIV
 ?? FOTO: JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA ?? ■
Det är fortfarand­e halt på många trottoarer i Helsingfor­s.
FOTO: JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA ■ Det är fortfarand­e halt på många trottoarer i Helsingfor­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland