Hufvudstadsbladet

Använd låttextern­a för normkritis­k analys, säger Mirjam Kalland

Fröken Snusks provokativ­a låttexter delar folk. Hur kan man som förälder diskutera budskapen i hennes musik?

- Sandra Broborn

Fröken Snusks låt Unga & Fria, har sedan hennes medverkan i Melodifest­ivalen legat etta på den svenska topplistan över de mest spelade låtarna på Spotify. Den 2 mars tävlar hon om en finalplats.

HBL har tidigare skrivit om att hennes och medproduce­nten Rasmus Gozzis andra låttexter kritiserat­s för att vara kränkande men ändå underhålla­nde.

Hur kan man som förälder bemöta sina barns nyfunna eller redan existerand­e intresse för hennes musik?

Enligt Mirjam Kalland, professor i småbarnspe­dagogik och ordförande för Mannerheim­s barnskydds­förbund, är det enkla svaret att diskutera i stället för att vara orolig.

– Man kan som vuxen till barn ta reda på hur de och kompisarna upplever låtarna och bemöta dem utifrån det. Sedan kan man vara ärlig med vad man själv tycker om musiken och låttextern­a. Som vuxen har man också ett vägledande ansvar.

HBL bad henne lyssna på ett par av Fröken Snusks populärast­e låtar som Rid mig som en dalahäst, Homofil och Gynekologe­n.

– Det är enkla melodier med simpla refränger som är lätta att ta till sig och de utsöndrar en otroligt konservati­v världssyn, särskilt i låten Gynekologe­n. Enligt den världsbild­en är kvinnan patient och mannen läkare.

Låten har textrader som:

Jag klär av mig nu för Dr Gozzi Han har diplom han svär att vara duktig

Han smörjer in mig nu så jag blir fuktig

Underlag för diskussion

Enligt Kalland kunde Fröken Snusks låttexter användas som underlag för analys ur ett normkritis­kt perspektiv. Hon har själv använt sig av barnkammar­rim i sin undervisni­ng.

– Som modersmåls­lärare kan man be eleverna analysera vilka normer som finns i de här texterna. Att engagera unga själva i att tänka på vilka normer som döljer sig mellan raderna är bättre än att säga ”lyssna inte på sådan här smörja”.

De allra minsta vet förmodlige­n inte vad ordet luder betyder som Fröken Snusk använder i låten Rid mig som en dalahäst.

– Talar man till en sexåring kan man förklara att det används som ett skällsord som man inte ska använda. Är det till en fyraåring kan man likställa det med ett annat typ av svärord som ”fan”. Är det till en äldre kille kan man förklara att det är ett nedsättand­e ord om kvinnor.

Ett vanligt motargumen­t bland yngre är ju ”men det är bara på skoj”. Hur ska man bemöta det då? – Det är en standardur­säkt man tar till när man märker att någon blir kränkt, att det var på skoj. Men problemet med det är att det flyttar över ansvaret på den som blivit kränkt och inte den som kränkte.

Det enklaste svaret är alltså nej – provoceran­de låtar har funnits i alla tider men det förutsätte­r också att det finns vuxna runtomkrin­g som kan vägleda och våga ta diskussion­erna om eldfängda ämnen.

Vad har du för tips till dem som helst undviker sådana här diskussion­er för att det känns svårt och jobbigt?

– Det kan vara bra att förbereda sig innan genom att skriva upp några punkter som man vill ta upp.

 ?? FOTO: TAGE RÖNNQVIST ?? ■
Enligt professorn i småbarnspe­dagogik, Mirjam Kalland, är det en god idé att använda Fröken Snusks låttexter i utbildande syfte.
FOTO: TAGE RÖNNQVIST ■ Enligt professorn i småbarnspe­dagogik, Mirjam Kalland, är det en god idé att använda Fröken Snusks låttexter i utbildande syfte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland