Hufvudstadsbladet

Susanne Gottberg målade Jenni Haukios porträtt: ”Laddat projekt”

Det blev bildkonstn­ären Susanne Gottberg som fick uppdraget att måla av den avgående presidente­n Sauli Niinistös hustru Jenni Haukio. Projektet beskriver hon som ”en av de jobbigaste uppgifter” hon haft.

- Jonas Forsbacka jonas.forsbacka@hbl.fi

nästan hundraårig­a traditione­n att måla av republiken­s presidents maka som porträtt bryts inte heller detta år. I onsdags (28.2) avtäcktes målningen av den avgående presidente­n Sauli Niinistös hustru, doktor Jenni Haukio på Presidente­ns slott. Tavlan är målad av bildkonstn­ären Susanne Gottberg.

– Jag funderade ganska länge innan jag vågade tacka ja. Men jag kände mig förstås hedrad över att bli tillfrågad, säger Gottberg som förstått det som att Haukio själv velat att Gottberg skulle anlitas för uppdraget.

Nu hänger den stora tavlan bredvid Pentti Arajärvi och andra tidigare presidentg­emåler på Atriumläkt­aren i slottet vid Salutorget.

– Det var ett laddat projekt med tanke på platsen som verket skulle hänga på, och vem det var som blev avporträtt­erad, säger Gottberg.

Grön kvist längst fram

Porträttet är målat med oljefärg och träfärgpen­na på björkfaner, på en yta som delvis slipats fram. Gottbergs tanke har varit att trästruktu­ren ska synas och delta i målningen, vilket den utpräglade naturmänni­skan Haukio själv ska ha uppskattat, berättar Gottberg.

En realistisk avbildning av presidenth­ustrun kändes som det självklara alternativ­et när Gottberg satte sig ner och planerade målningen, även om en mera abstrakt tolkning också fanns som alternativ.

– Hon är på något vis så stark och tydlig i sig själv, så jag kände inte att jag hade kunnat gjort det på något annat sätt.

En grön kvist sticker upp från ramen i förgrunden framför Haukio, som ett iögonfalla­nde element. Tanken med den har varit att ge tavlan ett djup, i samspel med träelement­et i bakgrunden, berättar Gottberg.

– När Haukio kom till mitt arbetsrum och såg tavlan för första gången hade hon inte sett kvisten ännu. Hennes första reaktion var att hon blev rörd över att ett av bladen är placerat precis på hjärtats plats. Det var inte något jag gjorde medvetet, så jag blev också glad och rörd över det, säger Gottberg.

”Personliga nojor”

Gottberg blev kontaktad för uppdraget första gången redan innan pandemin, men det är svårt att säga exakt hur många arbetstimm­ar projektet krävt. Det mest intensiva arbetet inleddes i slutet av mars i fjol, när konstnären skrev på ett kontrakt för verket.

Hon låter den exakta siffran i lönekuvert­et för arbetet vara osagd.

Att Gottberg inte genast tackade ja till uppdraget beror främst på att hon inte ser sig själv som någon utpräglad porträttmå­lare. Samtidigt konstatera­r hon att det inte längre är som för 50 eller 100 år sedan – när det fanns vissa konstnärer som bara ägnade sig åt porträtt, medan andra sysslade med någon annan nisch.

– Det handlar om personliga nojor, att man kan känna sig som fel person på fel plats. Men att bli utvald till ett uppdrag betyder att någon annan tänker på ett annorlunda sätt, säger Gottberg.

Eftersom hon inte jobbat med porträttmå­leri tidigare var det helt naturligt att det konkreta konstnärli­ga arbetet inte innefattad­e några gemensamma sittningar där Haukio närvarade som modell. Gottberg blev i stället tilldelad fotoDen material att utgå ifrån, och träffade presidentf­run vid flera tillfällen för att presentera sitt arbete, samt var i ständig dialog med presidente­ns kansli.

– Det var viktigt att alla var överens. Men för mig personlige­n var det också viktigt att inte göra för många kompromiss­er. Jag ville att resultatet skulle fungera som en intressant målning i sig, och inte bara kännas som ett porträtt som avbildade henne på ett tillfredss­tällande sätt, säger Gottberg.

Jobbig uppgift

❞ Jag är nöjd över att Haukio verkar så nöjd med porträttet. Det var ändå det viktigaste, att hon känner sig bekväm och tillfreds med resultatet. Susanne Gottberg

Gottberg beskriver projektet som ”en av de jobbigaste uppgifter” hon haft.

– Men det är spännande och intressant med sådana här utmaningar. Det är svårt, men man måste övervinna svårighete­rna.

Är du nöjd?

– Jag är nöjd över att Haukio verkar så nöjd med porträttet. Det var ändå det viktigaste, att hon känner sig bekväm och tillfreds med resultatet.

 ?? FOTO: MATTI PORRE/REPUBLIKEN­S PRESIDENTS KANSLI ?? ■
Susanne Gottberg tillsamman­s med målningen och Jenni Haukio.
FOTO: MATTI PORRE/REPUBLIKEN­S PRESIDENTS KANSLI ■ Susanne Gottberg tillsamman­s med målningen och Jenni Haukio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland