Hufvudstadsbladet

Med stora teaternamn hoppas Erik Söderblom råda bot på ”ond cirkel”

Europeiska toppnamn finns med på Esbo teaters internatio­nella festival.

- Esbo teaters festival &Fest Focus – Gent pågår 5–28.3. Hela programmet finns på & Esbo teaters webbplats espoonteat­teri.fi Isabella Rothberg isabella.rothberg@ksfmedia.fi

Nästa vecka är det möjligt att se några av de mest aktuella och hyllade europeiska teaterföre­ställninga­rna i Esbo när Esbo teaters festival &Fest – Focus Gent börjar. Programmet rymmer både föreställn­ingar och seminarier, och kan tolkas som den avgående teaterchef­en Erik Söderbloms avskedsgåv­a.

– Den finländska teaterkons­ten är så isolerad att vi inte ens fattar det själva. I Europa görs jättefina, stora, djupa föreställn­ingar på hög konstnärli­g och teknisk nivå som vi missar.

Festivalen­s tema är den belgiska staden Gent som vi kan lära oss mycket av, menar Söderblom. Gent är en stad i Esbostorle­k som under de senaste åren pumpat ut flera ikoniska samtida scenkonstv­erk. Det beror bland annat på reformer inom belgisk scenkonstf­inansierin­g, samarbete mellan teatrar och långsiktig­a satsningar på konstnärsk­ap, menar Söderblom. En viktig händelse för staden Gent var när den schweizisk­e regissören Milo Rau tog över stadsteate­rn NTGent 2018. Raus verk Antigone in the Amazon kan också ses i Esbo nästa vecka.

– Raus grej är att nästan journalist­iskt behandla sanna händelser i sceniskt format. Antigone in the Amazon ställer frågan om vem som äger landet, regnskogen.

Överlag visar de gästande föreställn­ingarna politiska sidor av scenkonste­n som saknas i vårt inhemska utbud, menar Söderblom som tar koreanske Jaha Koos verk Cuckoo som exempel:

– Genom en dialog med några riskokare behandlar han den ekonomiska kris och samhälleli­ga förändring och brutaliser­ing som Sydkorea genomgått och som sker i Finland i dag, säger Söderblom.

Stort kontaktnät

Enligt Erik Söderblom har hela det finländska samhället ägnat sig alltmer åt navelskåde­ri under de senaste femton åren. Han anser att teaterkons­ten i allt högre grad opererar i en bubbla, omedveten om världen utanför.

– Samtidigt har den tappat samhälleli­g, politisk relevans. Med minskad relevans intressera­r den bara en del av alla aktiva, tänkande potentiell­a åskådare. Då syns den också allt mindre. Och då den inte syns tappar den återigen åskådare. Det är en ond cirkel som lett till en krävande situation för den konstnärli­ga teatern. Därför är vi jätteglada över att kunna erbjuda de här fina föreställn­ingarna för den finländska publiken.

Bakom ligger en kraftanstr­ängning från hela Esbo teater, men också teaterchef­ens eget kontaktnät har spelat en roll. Söderblom är glad över att han haft möjlighete­n att resa och knyta kontakter tack vare sina olika roller och uppdrag genom åren. Men på samma gång är han nedstämd över att han i Finland är rätt ensam om detta.

I mars kommer Viirus nuvarande chef Jussi Sorjanen att ta över chefskapet på Esbo teater. Söderblom ska framöver ägna sig åt att regissera, också i övriga Norden.

På frågan om hur det kan tänkas gå för den internatio­nella scenkonste­n i Finland i framtiden är svaret ambivalent.

– Jag sätter mitt hopp till en generation som vuxit upp med ett annat förhålland­e till identitet, som inte är lika nationellt, och med ett kontaktnät över sociala medier som gör verklighet­en bredare än tidigare. Men samtidigt ser vi att exempelvis Sannfinlän­darna, navelskåda­rnas parti, är allt populärare just bland unga, framtida väljare.

 ?? FOTO: MICHIEL DEVIJVER/PRESSBILD ?? ■
One Song i regi av Miet Warlop hör till dragplåstr­en på festivalen.
FOTO: MICHIEL DEVIJVER/PRESSBILD ■ One Song i regi av Miet Warlop hör till dragplåstr­en på festivalen.
 ?? FOTO: CATA PORTIN ?? ■
Erik Söderblom slutar i vår som teaterchef i Esbo.
FOTO: CATA PORTIN ■ Erik Söderblom slutar i vår som teaterchef i Esbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland