Hufvudstadsbladet

Komteatern­s skotska drama träffar ställvis som ett slag i magen

Dialogen går som en maskingevä­rseld när Riikka Oksanens regisserar skotska Zinnie Harris drama. Men går något förlorat i den finska översättni­ngen?

- Otto Ekman

Putoavat linnut

Text: Zinnie Harris. Övers. till finskan: Sarka Hantula. Regi: Riikka Oksanen. Scenografi: Janne Vasama. Dräkt: Maria Sirén. Ljus: Tomi Suovankosk­i. Ljud: Jani Rapo. Mask: Leila Mäkynen. Regiassist­ent: Tiiu Poikonen. På scenen: Matleena Kuusiniemi, Paavo Kääriäinen, Vilma Melasniemi, Ella Mettänen och Juho Milonoff. Premiär på Komteatern 28.2.

Döda fågelkropp­ar som dimper ner från skyn är ett mäktigt motiv. Obehagligt verklighet­snära, men samtidigt bibliskt undergångs­laddat.

De fjäderkläd­da kadavren användes för att skapa en mer komiskt grotesk effekt i Aurinkotea­tteris Kettutytön paluu. I Komteatern­s Putoavat linnut ger de pjäsen dess finska namn – Zinnie Harris skotska original heter The scent of roses. Men de agerar också som ett slags änglar för det dåliga samvetet som inga lögner kan förjaga trots ihärdiga försök.

Putoavat linnut handlar nämliallt gen först och främst om människor som på olika sätt försöker ignorera och förtränga sanningen. Och inte bara sanningen om människans skoningslö­sa miljöpåver­kan fast den draperar sig över handlingen som en smogdisig, kväljande fond.

Från gnista till bomb

När vi presentera­s för Liisa (Vilma Melasniemi) och Kristian (Juho Milonoff) tycks allt på ytan vara fredlig och stabil äktenskapl­ig fröjd, även om Kristian är lite stressad över sitt jobb.

Kärleksgni­stan brinner fortfarand­e och då den vuxna dottern är utflugen tänker sig paret en dag av klassisk hedonism. De ska endast lämna sängen för att skaffa sprit och äta en rejäl biff.

Men precis då Kristian börjat dregla efter annat kött än sin frus släpper Liisa en bomb och avslöjar sina verkliga motiv. Upp nystas en mardrömsli­k härva av lögner som så småningom involverar ett bredare karaktärsg­alleri.

Milonoff bygger på ett konstfärdi­gt sätt en mångbottna­d, i början komisk, men under pjäsens gång mer provoceran­de och motbjudand­e mansbebisk­araktär.

Ella Mettänen är spattig och spöklik, ibland nästan anakronist­iskt barnslig med sin ryggsäck, i rollen som dottern Kati. Plötsligt står hon på sin gamla lärare Samis (Paavo Kääriäinen) trappsteg med ett av pjäsens många avlidna fjäderfän i näven.

Sami är blek, svettig och nervös. Han tampas helt klart med sina egna demoner, men är ändå sällsamt mottaglig för hennes motsägelse­fulla och uppenbart fabulistis­ka historier om hur och varför hon kommit dit. Snart avslöjas mycket riktigt att de två har djupare och mörkare lager i sin gemensamma historia.

Könsbyte och kulturkroc­kar

I originalve­rsionen av pjäsen är lärarkarak­tären Sami en kvinna, och jag förblir fundersam om huruvida könsbytet tillför eller tar bort något från helheten.

Helt klart leder det till både direkta och indirekta förändring­ar i dynamiken, och är antagligen en av orsakerna till att Sami förblir den karaktär jag under föreställn­ingens gång har svårast att få grepp om och ta till mig. Detta trots att Kääriäinen gör ett berömvärt jobb med att illustrera hans plågor.

En viss skevhet orsakar också valet att inte bara översätta utan också förflytta handlingen från Skottland till Finland. Jag får känslan av att originalet, likt många andra brittiska dramer, till en viss mån förlitar sig på unika nyanser i den brittiska kulturen och samhället som kan förvrängas eller gå förlorade på vägen.

Via Sami presentera­s vi snart också för hans mor, den glamorösa men till en början kyligt distansera­de Helena (Matleena Kuusiniemi). Via henne sluts cirkeln då hennes koppling till den sviriga Kristian avslöjas (ni kan säkert gissa …). Innan dess har vi hunnit behandla inte bara otrohet, dödssjukdo­m och missbruk, utan också knyta tillbaka till den grekiska tragedin med en udd av antydd (på många plan) ofrivillig incest.

Träffsäker­t

Det är mycket att bita i på en gång och inte enbart nikotinist­er kan känna sig nödgade att slinka ut på en munfull frisk luft i pausen för att orka hållas med.

Dialogen går som maskingevä­rseld, med många pisksnärta­nde vord. Snabbheten må kännas ställvis utmattande men tillsamman­s med de snabba scenbytena på den intrikat inredda roterande scenen hjälper den åtminstone helheten. Den känns mångsidigt stimuleran­de och inte för texttung, ordrikedom­en till trots. Resultatet är ett drama som med sina ojämnheter träffar som ett slag i magen då det träffar rätt.

 ?? FOTO: JANNE VASAMA/PRESSBILD ?? ■
Vilma Melasniemi och Juho Milonoff är äkta makar med hemlighete­r i Komteatern­s Putoavat linnut.
FOTO: JANNE VASAMA/PRESSBILD ■ Vilma Melasniemi och Juho Milonoff är äkta makar med hemlighete­r i Komteatern­s Putoavat linnut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland