Hufvudstadsbladet

Nya vindar blåser på Café Cabriole

Från och med i dag är det Sam Grönstrand och Mia Heijnsbroe­k-Wirén som äger och driver Café Cabriole i Borgå.

- Jannika Lindén jannika.linden@ostnyland.fi

❞ Det skulle vara superhärli­gt att kunna ha en ostdisk här, men utrymmet räcker inte till för det. Så det få bli färdiga ostbrickor.

Mia Heijnsbroe­k-Wirén

De nya företagarn­a i Café Cabriole vid torget i Borgå tar över ett synnerlige­n fungerande koncept, och stamkunder­na kommer att känna igen sig också i framtiden. Men Sam Grönstrand och Mia Heijnsbroe­kWirénkomm­er också att göra vissa förändring­ar.

– Vi fortsätter med den etablerade verksamhet­en, men vi har förstås egna idéer och så småningom kommer det att blåsa lite nya fräscha vindar, säger Mia Heijnsbroe­k-Wirén.

– Vi fattar inga dumma beslut, men ändrar säkert på något, fortsätter Sam Grönstrand.

På att göra-listan finns bland annat att flytta bufféborde­t under lunchen så det blir mindre trångt vid kassan och att utveckla utbudet i kaféet. Skandinavi­skt smörrebröd nämns i sammanhang­et.

– Det ska bli enklare för kunderna att fatta beslut om vad de vill ha, säger Sam Grönstrand.

En nyhet över tid kommer också att vara ostbrickor. I Mia Heijnsbroe­k-Wiréns restaurang­er i Lovisa är ostar ett populärt inslag, och nu ska också Borgåborna få ta del av dem.

– Det skulle vara superhärli­gt att kunna ha en ostdisk här, men utrymmet räcker inte till för det. Så det få bli färdiga ostbrickor, säger Heijnsbroe­k-Wirén.

Ska sälja kakor över nätet

Restaurang­ens hemsidor kommer också att förnyas.

– Vi ska digitalise­ra mera. Det kommer att bli möjligt att beställa kakor på nätet, säger Sam Grönstrand.

Sedan det blev officiellt att det är Grönstrand och Heijnsbroe­kWirén som tar över har flera stamkunder kommentera­t ägarbytet.

– Det har varit roligt att se hur gästerna tagit emot nyheten. De flesta är glada och lättade över att verksamhet­en fortsätter, säger Sam Grönstrand.

Veckorna fram till ägarbytet har inneburit en hel del administra­tiva krumelurer, men företagarn­a har också rent praktiskt tagit del av arbetet. Eller som Sam Grönstrand uttrycker det:

– Förra veckan var vi på prao här.

En ny köksmästar­e börjar jobba i mars och personalst­yrkan växer också med en konditor och en kock.

Matti Kuivisto och Irmeli Veittikosk­i som drivit Café Cabriole i nästan trettio år fortsätter med cateringve­rksamhet med Kiala som bas.

 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ?? ■
Café Cabriole är känt för sina tårtor, och tårtor kommer att vara en hörnsten i utbudet också i framtiden. Det lovar Sam Grönstrand och Mia Heijnsbroe­k-Wirén.
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ■ Café Cabriole är känt för sina tårtor, och tårtor kommer att vara en hörnsten i utbudet också i framtiden. Det lovar Sam Grönstrand och Mia Heijnsbroe­k-Wirén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland