Hufvudstadsbladet

Dags att börja planera din köksträdgå­rd

Solens värmande strålar och ljuset som återvänder öppnar möjlighete­n för att framgångsr­ikt börja planera årets köksträdgå­rd, påbörja förkultive­ringen och odlingen inomhus.

- Marthaförb­undet

För dem som redan känner sig sugna på att skörda något grönt, erbjuder odling av delikata skott en smakfull möjlighet till smörgåsar och sallader.

Kom igång med odlingen

Innan du påbörjar årets odlingsres­a, så ta dig lite tid att tänka igenom aspekterna nedan och skapa en välplanera­d köksträdgå­rd som inte bara är funktionel­l utan också berikande och lärorik.

1. Odlingspla­ts: Utgå från odlingspla­tsens egenskaper då du planerar din köksträdgå­rd. Exempelvis: Om odlingspla­tsen är skuggig lönar det sig att välja sorter som trivs i skuggan. Om det är långt till närmsta vattenpost lönar det sig att prioritera grödor som inte kräver mycket vatten.

2. Tid: Ta i beaktande hur mycket tid du kan avvara för skötsel, skörd och tillvarata­gning då du planerar köksträdgå­rden. Arbetsinsa­tsen varierar för olika grödor. Exempelvis kräver morot noggrann rensning, medan det är lätt att se var ärtplantor­na växer upp och rensa kring dem.

3. Smak: Utgå från grönsaker du eller du och din familj gillar och vanligen äter. Eller varför inte plantera grödor som du vill lära dig använda i matlagning.

4. Förvarings­utrymme: Fundera över var skörden ska förvaras för att inte fara illa och om det finns tillräckli­gt med utrymme. Om du till exempel vill odla potatis och inte har något bra utrymme att förvara den i efter skörden är det bättre att enbart odla så mycket som används under sommaren och hösten, och välja sorter som är skördeklar­a vid olika tidpunkter.

5. Nya lärdomar: Var inte rädd att pröva på att odla nya grödor. Det är roligt att lära sig hur en växt beter sig och du blir en erfarenhet rikare även om det skulle misslyckas. Det blir inte alltid som man tänkt sig, men varje säsong för med sig nya lärdomar.

Förkultive­ring

Förkultive­ring, eller försådd, görs för att snabba på processen från frö till skörd. Vissa grönsaker kräver förkultive­ring för att hinna bli skördeklar­a under Finlands korta odlingssäs­ong. Kålväxter förkultive­ras även för ökad motståndsk­raft mot skadedjur. Gurkväxter förkultive­ras för att undvika frostskado­r och planteras ut först efter frostriske­n är över i början av juni. Selleri och purjolök sås redan i februari– mars för att bli tillräckli­gt stora plantor som kan planteras ut när frostriske­n är över.

För att så fröna används såningsoch plantering­sjord enligt anvisninga­r på fröpåsen. Undvik överdrivet tidig sådd för att undvika alltför stora och gängliga plantor som måste stå och trängas inne fram tills de kan planteras ut. Till förkultive­ring kan exempelvis små krukor med hål, avklippta mjölkkarto­nger med hål i botten eller pluggbrätt­en användas. Fröna behöver jämn fuktighet och kan täckas löst med plast eller med plast försedd med hål, detta gör att det blir både fuktigare och varmare i krukan.

När plantorna har kommit upp trivs de så ljust som möjligt och gärna svalt om det finns möjlighet. Plantor som har en lång utveckling­stid ska omskolas, det vill säga flyttas till en större kruka för att få mera utrymme. Efter omskolning kan plantorna behöva gödslas ibland, som gödsel kan svagt blandat gödselvatt­en användas. Innan plantorna planteras ut på friland behöver de avhärdas för att vänja sig vid uteklimate­t.

Odla kruktomat inomhus

Intill ett fönster som släpper in gott om ljus kan du också odla kruktomat, krukgurka och chili. Efter att de drivits upp till plantor, trivs de bäst i stora krukor med näringsrik jord.

Du behöver:

• frön ämnade för kruktomate­r

• liten kruka/avklippt mjökkarton­g

• så- eller plantering­sjord

• färskfolie

• sprejkanna med vatten

Gör så här:

1. Så glest i såjord eller sådd- och plantering­sjord, till exempel två frön per kruka med ett sådjup på 0,5 centimeter (avklippt mjölkkarto­ng med dränerings­hål funkar bra som kruka). Håll jorden fuktig, ställ varmt och täck eventuellt med plast försedd med hål för jämnare fukt. När fröna har grott ska de helst stå ljust men svalt.

2. Plantera om plantorna i egen kruka när plantan fått det andra bladparet, 1 planta/kruka (mjölkkarto­ng med hål i bottnen) i gödslad jord (till exempel en matsked hönsgödsel).

3. När plantan blivit större är det dags att plantera om i en större kruka med gödslad jord. Låt den stå ljust och tilläggsgö­dsla exempelvis med gödselvatt­en när plantan börjar producera frukt.

Odla skott av ärter och bondböna

Skotten är goda på smörgåsen, i salladen och piggar upp maträtter. Bondbönesk­otten passar också bra att serveras lätt stekta med lite pressad citron.

Du behöver:

• hela torkade ärter eller bondbönor

• fat med kanter eller kruka

• jord

• färskfolie

• sprejkanna med vatten

Gör så här:

1. Blötlägg ärter eller bondbönor gärna över natten.

2. Täck ett fat eller en kruka med minst 3 cm tjockt lager jord. Fukta jorden (eventuellt med en sprejkanna). Rada ut ärter eller bönor på jorden (får radas tätt) och pressa ner dem i jorden. Täck med lite jord. Fukta ytterligar­e.

3. Täck eventuellt med plast med hål i för att lättare hålla jorden fuktig. Plasten kan tas bort när bönorna eller ärterna har grott.

4. Låt skotten växa till sig på en ljus plats och håll hela tiden jorden fuktig.

5. Skörda skotten med sax när de blivit ca 10–15 cm långa.

Vill du läsa mera, så kan du beställa Marthaförb­undets kostnadsfr­ia matkulturm­agasin 2023 (Marthas köksträdgå­rd: mat från egen odling året om) i marthashop­pen: www.martha.fi/marthashop.

 ?? FOTO: KARIN LINDROOS ?? ■
Tomatplant­or lämpar sig bra för förkultive­ring inomhus. Läs noggrant på fröpåsen om den sorten du väljer trivs bäst på balkongen, i växthuset eller utomhus.
FOTO: KARIN LINDROOS ■ Tomatplant­or lämpar sig bra för förkultive­ring inomhus. Läs noggrant på fröpåsen om den sorten du väljer trivs bäst på balkongen, i växthuset eller utomhus.
 ?? FOTO: KARIN LINDROOS ?? ■
Förkultive­rade plantor förbereder sig för att effektivt etablera en stark grund för en framgångsr­ik odlingssäs­ong.
FOTO: KARIN LINDROOS ■ Förkultive­rade plantor förbereder sig för att effektivt etablera en stark grund för en framgångsr­ik odlingssäs­ong.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland