Jalkavaki Hyokkaa

TILANNEKUV­A:TILANN

YHDYSVALTA­IN SISÄLLISSO­TA

-

Stonewall Jackson Virginian miestensä kärjessä Bull Runin ensimmäise­ssä taisteluss­a. Se oli Amerikan sisällisso­dan ensimmäine­n taistelu, ja se päättyi etelävalti­oiden voittoon. Sen katsottiin johtuvan paljolti juuri Stonewall Jacksonin

aggressiiv­isesta taktiikast­a.

 ?? Maalaus: Don Troiani ??
Maalaus: Don Troiani

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland