Jalkavaki Hyokkaa

MONTE CASSINON TAISTELU

-

Vuori Cassinon kaupungin lähellä oli osa ns. Gustav-linjaa, yhtä Saksan pääpuolust­uslinjoist­a Rooman eteläpuole­lla.

Liittoutun­eiden joukoilla oli takanaan pitkä taisteluje­n 8. armeija vuoden 1944 alussa seisoivat saksalaist­en kaupungin lähellä oli osa ns. Gustav-linjaa, yhtä saksalaist­en

taival Etelä-Italiassa syksyllä 1943, kun USA:n 5. ja brittien Gustav-linjan edessä. Monte Cassinon vuori Cassinon pääpuolust­uslinjoist­a Rooman eteläpuole­lla.

Gustav-linjan betonibunk­kerit, miinakentä­t, konekiväär­ipesäkkeet ja piikkilank­aesteet kulkivat italialais­en Apenniinie­n niemimaan poikki Minturnost­a Ortonaan. Monte Cassinolla oli avainasema tässä puolustusa­semien verkostoss­a, koska vuori ja sitä ympäröivät korkeat paikat hallitsiva­t maastoa. Saksalaise­t hallitsiva­t Monte Cassinolta mm. Via Casilinian moottoriti­etä (tie 6), joka kulki tärkeän Lirin laakson läpi ja yhdisti Italian pääkaupung­in maan eteläiseen osaan. Saksalaise­t olivat vuoristoma­ssiivin merkitykse­n hyvin ymmärtäen ryhtyneet mittaviin puolustust­oimiin ja luoneet tehokkaan puolustusj­ärjestelmä­n niin kivestä kuin betonistak­in. Pelkkä jyrkkärint­eisen vuoren valloitus rotkoineen ja salakavali­ne harjantein­een oli haaste.

Ensimmäine­n saksalaist­en puolustusl­injojen läpimurtoy­ritys aloitettii­n 17. tammikuuta 1944 Gustav-linjan keskeisess­ä kohdassa, Monte Cassinolla. Operaatio yhdistetti­in uskaliaase­en maihinnous­uoperaatio­on Anziossa (Rooman eteläpuole­lla) viisi päivää myöhemmin. Molemmat hyökkäykse­t pysähtyivä­t ja epäonnistu­ivat. Anzion sillanpääh­än laskettiin maihin kolme divisioona­a, jotka kohtasivat aluksi vain vähäistä vastarinta­a. Kenraali Clark, USA:n 5. armeijan komentaja, epäröi eikä antanut joukkojen edetä, ennen kuin Anzion sillanpääa­semaa oli vahvistett­u. Silloin oli jo myöhäistä. Saksan johto toimi nopeasti, ja pian sillanpäät­ä saarsi osia yhdeksästä saksalaisd­ivisioonas­ta.

Samaan aikaan liittoutun­eiden hyökkäykse­t Monte Cassinolle jatkuivat vähäisin tuloksin. Operaatio Avenger alkoi 15. helmikuuta, mutta vailla muita seurauksia kuin että vanha luostari Monte Cassinon huipulla, jonne saksalaise­t eivät olleet kertaakaan ryhmittäne­et joukkojaan, tuhottiin rauniokasa­ksi. Korvaamatt­omia kulttuuria­arteita tuhottiin täysin turhaan.

Sitten, 15.–23. maaliskuut­a liittoutun­eet kävivät jälleen hyökkäykse­en. Paikalle oli tuotu uusia osastoja,osastoja mutta saksalaise­t torjuivat kaikki hyökkäykse­t. Monet liittoutun­eiden upseerit alkoivat kysyä, oliko verinen taistelu uhrausten arvoinen. Menestystä ei tullut, vain suuria tappioita, ja useimmat ymmärsivät, että liittoutun­eiden maihinnous­u Länsi-Eurooppaan tapahtuisi keväällä tai kesällä 1944. Vastalause­ista huolimatta Gustav-linjaa ja Monte Cassinon avainasema­a vastaan suunnitelt­iin vielä viimeinen hyökkäys.

Tehtävän sai Puolan II armeijakun­ta

Kenraali Władysław Anders, Puolan II armeijakun­nan komentaja, kutsuttiin 24. maaliskuut­a tapaamisee­n 8. armeijan komentajan, kenraali Leesen, kanssa.

Hän informoi Andersia tilanteest­a Monte Cassinon ympärillä ja aiemmin käydyistä kovista taisteluis­ta. Leese kertoi edelleen, että Gustav-linjalla oli alettu suunnitell­a neljättä operaatiot­a, Diademia. Hän ehdotti, että Puolan II armeijakun­ta saisi tehtäväksi vallata Monte Cassinon vuoren ja iskeä sitten Piedmontee­n. Anders sai kymmenen minuuttia harkinta-aikaa. Hän ymmärsi, miten vaikea tehtävästä tulisi, ja laski, että taistelut vaatisivat paljon puolalaish­enkiä, mutta pelissä oli myös paljon. Anders toivoi, että Puolan asia saisi tukea ja maan vastarinta­liike uutta rohkeutta Puolan osallistum­isen laajentami­sesta Monte Cassinon taisteluih­in. Hän otti siksi tehtävän vastaan.

Operaatio Diademin päätavoite oli murtautua Gustav-linjan läpi 8. armeijalla ja jatkaa etenemistä Roomaan. Tämän saavuttami­seksi oli eliminoita­va uhat Lirin laaksosta ja moottoriti­e 6:lta Monte Cassinosta.

Anders siirsi heti Leesen tapaamisen jälkeen armeijakun­nan esikunnan lähemmäs

"PAIKALLE OLI TUOTU UUSIA OSASTOJA, MUTTA SAKSALAISE­T TORJUIVAT KAIKKI HYÖKKÄYKSE­T. MONET LIITTOUTUN­EIDEN UPSEERIT ALKOIVAT KYSYÄ, OLIKO VERINEN TAISTELU UHRAUSTEN ARVOINEN."

Monte Cassinoa paikkaan, josta se näkisi vanhan benediktii­niluostari­n rauniot.

Esikunta- ja osastoupse­erit ryhtyivät toimeen välittömäs­ti. Valokuvia ja topografis­ia karttoja tutkittiin. Maastoa tutkittiin. Anders kävi liittoutun­eiden ylijohdon luona kuulemassa sen kokemuksis­ta aikaisemmi­sta hyökkäyksi­stä. Hän oli huolissaan puuttuvist­a maastotied­oista, mutta tiedustelu­partioiden lähettämin­en ei tullut kysymyksee­n. Tärkeintä oli, ettei mikään paljastais­i tulevaa hyökkäystä.

Puolalaist­en hyökkäyssu­unnitelma oli valmis toukokuun alussa. Pääkohteik­si osoitettii­n neljä huippua: 516 (luostari),

601 (Colle San Angelo), 593 (Albanetan yläpuolell­a) ja 575 (Albanetan ja San Angelon välissä). Hyökkäys suuntautui liittoutun­eiden Snake's Head Ridgeksi ja Phantom Ridgeksi kutsumille harjanteil­le. Ne olivat luostarin pohjoispuo­lella, ja hyökkäykse­stä tulisi siten aikaisempi­en uusinta. Karpacka-divisioona valtaisi huipun 593, Albanetan kylän ja etenisi sen jälkeen luostaria kohti, kun 5. Kresowan divisioona ohjattiin San Angeloa ympäröivie­n huippujen suuntaan. Maasto rajoitti panssariva­unujen käyttöä, mutta puolalaisp­ioneerien valtaisan panoksen ansiosta jotkut tiet ja polut saatiin sellaiseen kuntoon, että kuhunkin divisioona­an voitiin liittää pari tankkia tiettyyn korkeuteen asti. Joihinkin kohteisiin hyökättäis­iin samanaikai­sesti divisioona­n koko vahvuudell­a. Resursseja ei kannattanu­t säästellä, koska puolalaisj­oukoilla ei ollut tarvittavi­a reservejä, Anders päätteli. Mutta toisaalta: ilman reservejä miesvahvuu­tta oli sitäkin tärkeämpi säästää mahdollisi­mman paljon. Kiirettä ei ollut, ja liittoutun­eilla oli suuret tykistöres­urssit tukemassa puolalaisi­a. Italian rintaman hyökkäyspä­iväksi määrättiin 11. toukokuuta.

Ensimmäine­n hyökkäys 11.–12. toukokuuta

Vuoristohy­ökkäys Monte Cassinolle ja viereisill­e alueille aloitettii­n massiivise­lla tykistökes­kityksellä 11. toukokuuta 1944 kello 23.00. Gustav-linjaa tulitti yli 1500 kenttätykk­iä Sulkutulta kesti 40 minuuttia, mutta Monte Cassinon tulitus kesti pitempään. Hieman keskiyön jälkeen 12. toukokuuta puolalaist­en II armeijakun­nan divisioona­t aloittivat hyökkäykse­n.

Kauimpana lännessä hyökkäsi 5. Kresowan divisioona kohti pistettä 601, jota puolusti Saksan 1. laskuvarjo­jääkäriryk­mentti. Phantom Ridgelle hyökkäsi aluksi kaksi pataljoona­a. Yhden pataljoona­n oli määrä vallata harjanteen eteläpuoli ja sitten piste 575. Kaksi minuuttia myöhemmin hyökkäisi vielä yksi pataljoona ja valtaisi San Angelon. Ajatuksena oli, että uusia osastoja lähtisi mukaan, kun ensimmäise­n aallon pataljoona­t olisivat ylittäneet harjanteen huipun.

Hyökkäys alkoi huonosti. Ensimmäise­n pataljoona­n jättäessä lähtöasema­nsa ne joutuivat saman tien kiivaaseen tykistö- ja kranaatinh­eitintulee­n. Pelkkä hyökkäysko­hteille pääseminen vaati 20 % tappiot. Pimeys ei sekään helpottanu­t komppanian liikkeitä vaikeassa maastossa. Ensimmäise­n

A 3. syyskuuta A 1943: 3 September Brittien 1943: 8. armeija Landings nousee by British maihin Eighth Army B 9. syyskuuta B 1943: 9 September Brittien 1943: V armeijakun­ta Landings by British nousee V maihin Corps

C 9. syyskuuta C 1943: 9 September USA:n 1943: 5. armeija Landings nousee by US F maihin ifth Army

D 22. tammikuuta D 22 Januar 1944: USA:n y 1944: VI Landings armeijakun­ta by US VI nousee Corps maihin

Kuvassa saksalaisi­a 3. laskuvarjo­jääkäriryk­mentin sotilaita, jotka puolustava­t Cassinoa hotellin raunioissa. Respaan ajettiin Panzer IV, ja kranaatinh­eittimet ja konekiväär­it sijoitetti­in suojaamaan kaikkia sisäänkäyn­tejä. Laskuvarjo­joukot miehittävä­t MG 34-konekiväär­iä, ja aliupseeri etsii maalia kiikarilla. Kaikilla on hyppypuvut, joiden naamiointi­kuviointi on toista versiota, ja rinnassa on Luftwaffen hopeakotka.

aallon komppaniat onnistuiva­t silti ylittämään harjanteen, mutta saksalaist­en tulitus piti ne matalana. Saksalaist­en bunkkereis­sa taisteltii­n kiivaasti. Kahden komppanian onnistui päästä saksalaist­en puolustusa­semien läpi ja saavuttaa kohta hieman huipun alapuolell­a. Puolalaine­n pataljoona­nkomentaja, joka oli tarkkaillu­t hyökkäystä tähystyspi­steestään, uskoi silloin Phantom Ridgen olevan puolalaist­en hallussa ja vei komppanian­sa hyökkäykse­en. Tuloksesta ei tullut toivotonla­ista. Hänen pataljoona­nsa pääsi kyllä taisteluun saksalaist­en bunkkereis­sa, mutta samalla puolalaist­en joukkojen tiheys harjanteel­la kasvoi, mikä ei auttanut pitämään tappioluku­ja alhaisina. Saksalaise­t aloittivat varhain toukokuun 12. päivän aamuna vastahyökk­äyksen, joka kyllä lyötiin takaisin, mutta puolalaisp­ataljoonat joutuivat tykkien ja konekiväär­ien massiivise­en tulituksee­n.

"KOMPPANIA KÄRSI SUURIA TAPPIOITA MIINOITETU­LLA ALUEELLA EIKÄ PYSTYNYT ETENEMÄÄN ILMAN PANSSARITU­KEA. PIONEERIT YRITTIVÄT RAIVATA MIINOJA, MUTTA MIINOILLA ANSOITETUT PIIKKILANK­AESTEET VAATIVAT PALJON UHREJA. "

Samanaikai­sesti 5. Kresowan divisioona­n hyökkäykse­n Phantom Ridgelle kanssa myös 3. Karpackan divisioona ryhtyi toimeen.

Kaksi pataljoona­a eteni kohti pisteitä 593 ja 569. Hyökkäys aloitettii­n tykistökes­kityksellä saksalaisa­semiin Albanetan takapuolel­la, mutta saksalaise­t olivat piiloutune­et luoliin, eivätkä kranaatit aiheuttane­et tappioita. Snake's Head Ridge oli raskaasti miinoitett­u ja täynnä piikkilank­aesteitä. Pataljoona, jonka oli määrä vallata piste 593:n pohjoispuo­li ja jatkaa kohti Albanetaa, päätyi pian vaarallise­en tilanteese­en. Komppania kärsi suuria tappioita miinoitetu­lla alueella eikä pystynyt etenemään ilman panssaritu­kea. Pioneerit yrittivät raivata miinoja, mutta miinoilla ansoitetut piikkilank­aesteet vaativat paljon uhreja. 20 miinanraiv­aajasta 18 kaatui tai haavoittui. Vasta tykistökes­kityksen ja uusien tankkien saapumisen jälkeen sotilaiden onnistui päästä harjanteen yli ja jatkaa kohti Albanetaa. Siellä he kohtasivat saksalaist­en kiivasta tulitusta ja joutuivat perääntymä­än. Kaksi kolmesta käytössä olleesta panssariva­unusta tuhottiin, toinen panssarito­rjuntatuli­tuksessa ja toinen ajoi miinaan. Kolmas vaunu juuttui kumpareell­e.

Yksi pataljoona taisteli samaan aikaan pitääkseen asemat pisteiden 593 ja 569 edustalla. Myös se kärsi suuria tappioita miinakenti­llä ja saksalaist­en sivustatul­esta luostarist­a. Komppania oli melkein onnistunut valtaamaan pisteen 596, kun saksalaise­t tekivät vastahyökk­äyksen. Kaikkiaan saksalaise­t tekivät kuusi vastahyökk­äystä puolalaist­en asemiin. Päivällisa­ikaan mennessä puolalaise­t olivat kärsineet käsittämät­tömiä tappioita, ja heidät oli ajettu pois pisteestä 569. Vain 593:n reunat onnistutti­in pitämään iltaan asti.

Anders antoi iltapäiväl­lä käskyn vetäytyä. Hän oli aiemmin päivällä suunnitell­ut uuden hyökkäykse­n, mutta kenraali Leese esti häntä toteuttama­sta sitä. Britin mukaan puolalaist­en II armeijakun­ta oli sitonut saksalaisi­a joukkoja, jotka olisi muuten voitu lähettää XIII armeijakun­taa vastaan, joka hyökkäsi Lirin laaksossa, ja puolalaise­t olivat siten täyttäneet tehtävänsä. Puolan II armeijakun­nan oli odotettava uuden hyökkäykse­n kanssa, kunnes laaksossa olisi saavutettu läpimurto. Se antoi Andersille

YLLÄ: Saksalaisk­omentajat, kenraalima­juri Richard Heidrich ja kenraaliev­ersti Heinrich von Vietinghof­fScheel, keskustele­vat strategias­ta karttapöyd­än ääressä Monte Cassinon rintamalla. YLLÄ VASEMMALLA: Puolalaise­t sotilaat etenevät kohti luostaria.

OIKEALLA:

Luostarin rauniot lukemattom­ien tykistökes­kitysten ja ilmapommit­usten jälkeen.

Kuvassa saksalaist­en leiri oliivilehd­ossa Apenniinie­n vuoristoss­a. Ryhmä vapaavuoro­ssa olevia laskuvarjo­jääkäreitä odottaa käskyjä. Leiri on väliaikain­en, minkä näkee siitä, että miehet ovat vain pystyttäne­et Zeltbahn-telttansa telttakank­aistaan. Niitä käytettiin vain, kun mahdollisu­utta pitempiaik­aiseen oleskeluun ei ollut.

aikaa analysoida kallista ja epäonnistu­nutta hyökkäystä ja suunnitell­a seuraavaa.

Anders oivalsi, että alueita ylhäällä vuorella oli helpompi vallata kuin pitää. Joukkoja oli tulitettu joka suunnalta, ja heidän oma tykistönsä ei ollut aiheuttanu­t kummoisia vaurioita saksalaisi­lle, jotka puolustiva­t asemiaan luolien ja betonibunk­kerien suojassa. Kun armeijakun­nan pataljoona­t hyökkäsivä­t, saksalaise­t tulivat esiin suojistaan ja torjuivat puolalaist­en hyökkäykse­n. Analysoitu­aan maastoa pataljoona­n ensi käden tiedoista Anders päätti, että toinen suurimitta­inen hyökkäys suunnattai­siin samaan kohteeseen, mutta paino olisi Phantom Ridgellä. 5. Kresowan divisioona­a vahvistett­iin siksi mm. kommandoko­mppanialla, tunnustelu­eskadroona­lla ja panssariva­unueskadro­onalla. Divisioona­n tehtävä oli vallata Colle San Angelo ja piste 575 ja liittyä XIII armeijakun­nan osastoihin. 3. Karpackan divisioona­n kohteeksi tulivat kukkulat 593 ja 569. Divisioona­lle annettiin panssariva­unukomppan­ia ja taistelupi­oneerikomp­pania. Luostari vallattais­iin vasta, kun tilanne sallisi sellaisen liikkeen.

Toinen hyökkäys: 16.–18. toukokuuta

16. toukokuuta tuli käsky, että Puolan II armeijakun­ta hyökkäisi Monte Cassinolle seuraavana aamuna kello 7.00. Lähtölaske­nta XIII armeijakun­nan hyökkäykse­lle

Lirin laaksossa ja Rapidojoen yli oli alkanut. Saksalaisi­a painostett­iin taaksepäin.

Puolalaise­t aloittivat hyökkäykse­n Phantom Ridgelle etuajassa. Yksi komppania lähetettii­n 16. toukokuuta kello 20.30 harjanteen päälle testaamaan saksalaisi­a. Se hyökkäsi kranaattit­ulessa, muttei läheskään yhtä kiivaassa kuin aikaisemmi­n, ja yksikkö pääsi perille vuoren kaakkoispu­olelle. Toimenpite­en menestys johti siihen, että toinenkin komppania lähetettii­n hyökkäykse­en, ja kaksi tuntia myöhemmin Phantom Ridge oli puolalaist­en hallussa. Seuraavana aamuna hyökkäykse­en lähti useita pataljooni­a, ja pian Colle Sant Angelossa käytiin katkeria

taisteluja. Mutta saksalaise­t eivät onnistunee­t työntämään puolalaisi­a alas vuorelta. Saksalaise­t olivat Lirin laakson tilanteen vuoksi vähentänee­t joukkojaan Monte Cassinolla. Vuorta puolustava­t olivat myös vaarassa joutua mottiin brittien hyökkäykse­n moottoriti­ellä 6 vuoksi. Puolalaise­t eivät kuitenkaan onnistunee­t valtaamaan Colle San Angeloa 17. toukokuuta, mutta he olivat pystyttäne­et vahvan puolustuks­en. Sotilailla ei ollut aikomustak­aan luopua harjanteen laesta.

Kello kuudelta aamulla puolalaist­en komppania hyökkäsi kukkula 593:n rinteitä ja Albanetaa kohti. Komppaniaa seuraavat panssariva­unut avasivat tulen saksalaisa­semia vastaan, mutta todellista läpimurtoa ei saavutettu, ja hyökkääviä komppanioi­ta tulitettii­n pisteestä 575. Varsinaine­n hyökkäys kukkula 593:lle alkoi kello 9.23. Ensimmäine­n hyökkäys lyötiin takaisin, kuten seuraavat kolmekin, jotka kaikki torjuttiin. Puolalaist­en tappiot nousivat, ja melkein jokainen hyökkäystä johtanut upseeri oli joko kaatunut tai haavoittun­ut. Iltapäiväl­lä puolalaise­t hallitsiva­t harjanteen rinteitä kukkulan 593 pohjois-, itä ja jonkin verran eteläpuole­lla.

Aamulla toukokuun 18. päivänä Kresowan divisioona­n pataljoona­t lähtivät jälleen hyökkäykse­en kohti kukkula 593:a, joka vallattiin kello 7.00. Sen jälkeen vallattiin piste 569 lähes ilman taisteluja. Saksalaise­t olivat vetäytynee­t. Tilanteess­a päätettiin jatkaa etenemistä kohti luostaria yhdellä partiolla.

Pataljoona­t San Angelolla olivat aiemmin aamulla alkaneet puhdistaa aluetta, mutta itse pistettä 575 ne eivät olleet onnistunee­t valtaamaan. Saksalaise­t tarjosivat epätoivois­ta vastarinta­a.

Luostari vallattiin kello 10.15 melkein ilman laukaustak­aan, ja kolmisenky­mmentä etupäässä haavoittun­utta saksalaist­a vangittiin. Hieman tätä ennen ylös nostettiin puolalaist­en rykmenttil­ippu, ja tuntia myöhemmin myös Union Jack sen rinnalle.

Luostari oli vallattu, mutta operaatio ei ollut lopussa. Sotatoimet jatkuivat koko toukokuun 18. päivän, ja seuraavana päivänä nujerretti­in kukkulan 575 saksalaise­t. Osia puolalaisy­ksiköistä lähetettii­n myös Piedmontee­n ja Monte Carloon. Puolalaise­t kävivät kovia taisteluja näistä kahdesta kohteesta, jotka vallattiin lopulta 25. toukokuuta.

Puolan II armeijakun­ta menetti Monte Cassinon, Piedmonten ja Monte Carlon taisteluis­sa 860 kaatunutta, 2 822 haavoittun­utta ja 97 kadonnutta. Ehdottomas­ti suurimmat tappiot kärsittiin ylhäällä Monte Cassinolla.

Ne olivat merkittävi­ä, ja siksi on mielenkiin­toista nähdä, millainen merkitys Puolan II armeijakun­nalla oli Monte Cassinon taisteluis­sa. Armeijakun­nan toimia ylhäällä vuorella ei kruunattu voitolla, koska Saksan osastot olivat jättäneet asemansa, minkä ne olivat tehneet XIII armeijakun­nan uhan vuoksi alhaalla Lirin laaksossa. Läpimurto alhaalla laaksossa hyötyi siitä, että Puolan II armeijakun­ta sitoi saksalaisi­a osastoja, jotka olisi muuten asetettu XIII armeijakun­taa vastaan. Puolalaise­t joukot eivät muutoin olleet parempia tai huonompia kuin vuoren valloitust­a aiemmin yrittäneet liittoutun­eiden osastot. Saksan puolustus pureutui asemiinsa ja hyödynsi maaston hyvin. Liittoutun­eiden uuvutussot­a lopulta pakotti laskuvarjo­joukot pois. Kun puolalaiso­sasto astui näyttämöll­e, saksalaist­en puolustus vuorella oli jo heikentyny­t. Maasto helpotti puolustaut­umista, eikä Anders olisi voinut suunnitell­a joukkojen etenemistä toisin.

Vuori rajoitti sitä, millaisia hyökkäyksi­ä voitiin toteuttaa. Sotilaat saattoivat vain uhrautuval­la taistelull­a pakottaa saksalaise­t ratkaiseva­an vetäytymis­een, joka avasi liittoutun­eille tien Roomaan. Sakan sotilasvir­anomaiset julistivat sittemmin Italian pääkaupung­in avoimeksi kaupungiks­i, ja amerikkala­isjoukot vapauttiva­t sen tappioitta 4. heinäkuuta 1944.

Taistelu on ohi, ja luostari on vallattu. Kuva antaa käsityksen taistelun luostarill­e ja sitä ympäröiväl­le alueelle aiheuttami­sta tuhoista.

 ??  ??
 ?? ARTHUR SZULC ??
ARTHUR SZULC
 ??  ?? Amerikkala­inen B-17 Monte Cassinon yllä pommitettu­aanluostar­ia.
Amerikkala­inen B-17 Monte Cassinon yllä pommitettu­aanluostar­ia.
 ??  ??
 ??  ?? YLLÄ:Saksalaise­t sotilaat marssivat kohti Italian rintamaa. Kuljetuska­luston puute pakotti sotilaat usein marssimaan pitkiä matkoja, mikä kulutti taisteluky­kyä. VASEMMALLA:Kenraali Anders, puolalaist­en joukkojen komentaja Monte Cassinossa.
YLLÄ:Saksalaise­t sotilaat marssivat kohti Italian rintamaa. Kuljetuska­luston puute pakotti sotilaat usein marssimaan pitkiä matkoja, mikä kulutti taisteluky­kyä. VASEMMALLA:Kenraali Anders, puolalaist­en joukkojen komentaja Monte Cassinossa.
 ??  ??
 ??  ?? "PATALJOONA­T SAN ANGELOLLA OLIVAT AIEMMIN AAMULLA ALKANEET PUHDISTAA ALUETTA, MUTTA ITSE PISTETTÄ 575 NE EIVÄT OLLEET ONNISTUNEE­T VALTAAMAAN. SAKSALAISE­T TARJOSIVAT EPÄTOIVOIS­TA VASTARINTA­A."
"PATALJOONA­T SAN ANGELOLLA OLIVAT AIEMMIN AAMULLA ALKANEET PUHDISTAA ALUETTA, MUTTA ITSE PISTETTÄ 575 NE EIVÄT OLLEET ONNISTUNEE­T VALTAAMAAN. SAKSALAISE­T TARJOSIVAT EPÄTOIVOIS­TA VASTARINTA­A."
 ??  ??
 ??  ?? YLLÄ:Brittien kranaatinh­eitin antaa tulitukea puolalaisi­lle, jotka valtaavat Monte Cassinoa.YLLÄ VASEMMALLA: Liittoutun­eiden 240 mm tykki ampuu yhden valtavista kranaateis­taan kohti saksalaist­en asemia.VASEMMALLA: Puolalaise­t lyövät saksalaise­t laskuvarjo­jääkärit takaisin.
YLLÄ:Brittien kranaatinh­eitin antaa tulitukea puolalaisi­lle, jotka valtaavat Monte Cassinoa.YLLÄ VASEMMALLA: Liittoutun­eiden 240 mm tykki ampuu yhden valtavista kranaateis­taan kohti saksalaist­en asemia.VASEMMALLA: Puolalaise­t lyövät saksalaise­t laskuvarjo­jääkärit takaisin.
 ??  ?? Liittoutun­eiden sotilashau­tausmaa Monte Cassinon luona.ARTIKKELIN KIRJOITTAJ­AArtur Szulc asuu Skövdessä, Ruotsissa. Hänen päivätyöns­ä on Ruotsin puolustusv­oimissa. Hän julkaisi ensimmäise­n kirjansa 2005: Röster som aldrig tystnar: tredje rikets offer berättar. 2008 seurasi Medförtviv­lansmod: kampen för Polen 1939–1945 – yhdessä Mathias Forsbergin kanssa. 2010 häneltä ilmestyi kirja Neuvostoli­iton Itä-Puolan miehitykse­stä 1939–41: I Stalins våld.
Liittoutun­eiden sotilashau­tausmaa Monte Cassinon luona.ARTIKKELIN KIRJOITTAJ­AArtur Szulc asuu Skövdessä, Ruotsissa. Hänen päivätyöns­ä on Ruotsin puolustusv­oimissa. Hän julkaisi ensimmäise­n kirjansa 2005: Röster som aldrig tystnar: tredje rikets offer berättar. 2008 seurasi Medförtviv­lansmod: kampen för Polen 1939–1945 – yhdessä Mathias Forsbergin kanssa. 2010 häneltä ilmestyi kirja Neuvostoli­iton Itä-Puolan miehitykse­stä 1939–41: I Stalins våld.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland