RASKAS ASEISTUS

Jalkavaki Hyokkaa - - Tolminin Hyökkäys -

Sak­sa­lai­nen jal­ka­väen­jouk­kue ve­si­jääh­dyt­tei­nen konekiväär­i mu­ka­naan läh­tee ryn­näk­köön juok­su­hau­das­ta. Aseet oli­vat ras­kai­ta,

ja nii­tä käyt­tä­mään tar­vit­tiin kol­me mies­tä. Kun ne sit­ten oli koot­tu ja si­joi­tet­tu hy­vin tais­te­lu­ken­täl­le, ne tu­lit­ti­vat hyök­kää­viä

vi­hol­lis­jouk­ko­ja mur­haa­van te­hok­kaas­ti.

Ar­kis­to­ku­va: Ares for­lag

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.