Uu­dis­ta ke­ho­si

Kunto Plus - - ETUSIVU -

kä­ve­lyl­lä + li­ha­stree­nil­lä

Tree­nin aloit­ta­mi­seen ja var­ta­lon kiin­teyt­tä­mi­seen on nyt tar­jol­la hou­kut­te­le­vam­mat mah­dol­li­suu­det kuin kos­kaan en­nen. Kä­ve­lyn ja li­ha­stree­nin yh­dis­tä­mi­nen so­pii ai­van jo­kai­sel­le. Aloi­ta jo tä­nään, niin 10 vii­kon ku­lut­tua muu­tok­sen var­ta­los­sa­si huo­maa­vat muut­kin!

Rei­pas kä­ve­ly muok­kaa var­ta­loa ku­lut­ta­mal­la run­saas­ti ener­gi­aa. Kä­ve­ly so­pii kai­kil­le!

Li­ha­stree­ni muok­kaa var­ta­loa li­sää­mäl­lä li­has­mas­saa ja vauh­dit­ta­mal­la ener­gian­ku­lu­tus­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.