Kunto Plus

Hyvä mieli – aikaiset unet

-

Useiden tutkimuste­n mukaan iltavirkui­lla on suurempi riski sairastua masennukse­en kuin aamuvirkui­lla. Tuoreessa tutkimukse­ssa selvitetti­in, voiko tähän vaikuttaa, ja vastaus on myönteinen.

Mielenterv­eyden parantamis­een ei tarvita suuria muutoksia. Nukkumaanm­enon ja aamuisen ylösnousen siirtämine­n vain tunnin aikaisemma­ksi vähentää masennukse­en sairastumi­sen riskiä 23 prosenttia. Tutkimus perustuu 840 000 henkilön unitietoih­in. Lähde: Coloradon yliopisto, Boulder

 ?? ?? Aikaisin nukkumaan ja aikaisin ylös – se pitää mielialan hyvänä.
Aikaisin nukkumaan ja aikaisin ylös – se pitää mielialan hyvänä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland