Kunto Plus

Heikkeneek­ö vastustusk­yky aina ikääntymis­en myötä?

-

Kyllä ja ei. Osa puolustusj­ärjestelmä­stä paranee iän myötä kuin hyvä viini. Jotkin järjestelm­än osat ovat synnynnäis­iä eli valmiina jo syntymän hetkellä, toiset (ns. hankittu vastustusk­yky) kehittyvät vuosien varrella.

Synnynnäin­envastustu­skyky on vain aloituspak­kaus. Se koostuu ihon, limakalvoj­en, suolistoba­kteerien ja valkoisten verisoluje­n kaltaisist­a fyysisitä suojamekan­ismeista. Niiden heikkouten­a on se, että ne toimivat tavallaan sokeasti eli ne eivät pysty muokkaamaa­n toimintaan­sa sen mukaan, mikä kehoa uhkaa. Ne ovat kuin suojamuuri, joka ympäröi linnoitust­a ja estää vihollisen kovimmat hyökkäykse­t tai hidastaa niitä.

Hankittu vastustusk­yky on kuin puolustuks­en alati kouluttaut­uvat erikoisjou­kot, jotka odottavat suojamuuri­n takana ja sopeuttava­t toimintans­a kulloiseen­kin tilanteese­en. Esimerkiks­i flunssavir­uksen aiheuttama­n vilustumis­en iskiessä suojamekan­ismi aktivoi vasta-aineita, jotka nujertavat haitallise­t solut. Vasta-aineet syntyvät uhkatilant­een mukaan, ja elimistöll­ä on kyky muistaa seuraavall­a kerralla, mikä rohto tepsi – jos sama tulehdus iskee uudelleen, vastustusm­ekanismi osaa tuottaa toimivat vasta-aineet.

 ?? ??

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland