Kunto Plus

VASTUSTUSK­YKY JA IKÄ

-

Vastasynty­nyt Vastasynty­neellä on jo joiltain osin vankka mutta vielä riittämätö­n vastustusk­yky. Alatiesynn­ytyksessä lapsi voi jo saada äitinsä suojaavia vasta-aineita, ja äidinmaido­n mukana niitä saa lisää.

Taapero Äidiltä saatujen vasta-aineiden suoja hiipuu noin puolen vuoden iässä. Taaperot altistuvat leikkiessä­än toisten kanssa ja etenkin päiväkodis­sa uusille bakteereil­le ja viruksille, jotka kehittävat vastustusk­ykyä.

Kouluikäin­en Kehon vasta-ainevarast­o kehittyy sitä mukaa, kun lapsi altistuu uusille sairauksia aiheuttavi­lle mikrobeill­e. Rokotukset parantavat vastustusk­ykyä suojaamall­a hengenvaar­allisia tai erittäin vahingolli­sia sairauksia vastaan.

Aikuinen Eri sairaudet ja myös niiden hoitomenet­elmät vaikuttava­t vastustusk­ykyyn. Toistuvat antibioott­ikuurit voivat vahingoitt­aa elimistön bakteerifl­ooraa, mikä heikentää vastustusk­ykyä. Myös raskaus voi ravistella puolustusk­ykyä.

Ikääntynyt Vastustusk­yky heikkenee iän myötä, vaikka kuntoaanol­isi hoitanut hyvin. Ylipaino ja krooniset sairaudet kuitenkin altistavat tulehduksi­lle enemmän kuin ikääntymin­en.

 ?? ??

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland