Kunto Plus

Miten vastustusk­yky toimii?

-

Geeneistäm­me yli 8 000 on kytköksiss­ä vastustusk­ykyä säätelevii­n mekanismei­hin, ja kyseessä onkin aivojen jälkeen kehon monimutkai­sin järjestelm­ä. Konkreetti­simpia toimijoita ovat veren valkosolut: luuytimen tuottamat solut partioivat verenkierr­on sekä imujärjest­elmän kuljettami­na kaikkialla kehossa. Havaitessa­an elimistöll­e vieraan solun ne pyrkivät tekemään sen vaarattoma­ksi.

Jos vihollinen on liian iso tai vahva – tai sitä ei voida tunnistaa – valkosolut lähettävät avunpyynnö­n muulle kehon puolustusj­ärjestelmä­lle. Aiempien hyökkäyste­n tai sairauksie­n koulima järjestelm­ä tunnistaa entuudesta­an tuttujen haittateki­jöiden ominaisuuk­sia, mikä auttaa sitä käymään kulloisenk­in hyökkääjän kimppuun mahdollisi­mman täsmällise­sti. Prosessi aktivoi vasta-aineita eli tietynlais­ia, erikoistun­eita vesiliukoi­sia proteiinej­a. Ne toimivat elimistöä uhkaavien mikrobisol­ujen vastamyrkk­yinä. Niitä syntyy vasta, kun sairaus on iskenyt (tai kun sairauden aiheuttaja­a vastaan on saatu rokotus), mutta seuraavall­a kerralla ne "muistavat" ja tunnistava­t hyökkääjän ja torjuvat sen tehokkaast­i. Kun vastustusk­yky on hyvä, puolustusj­ärjestelmä pystyy reagoimaan nopeasti, tarkasti ja sopivalla teholla elimistöön kohdistuvi­n mikrobihyö­kkäyksiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland