Waterloo

Na­po­leo­nin ja Wel­ling­to­nin rat­kai­se­va tais­te­lu

Mailmaan historian käännekohtia - - Sisältö -

Mo­ni pi­tää Geor­ge Was­hing­to­nia Yh­dys­val­tain kaik­kein mer­kit­tä­vim­pä­nä pre­si­dent­ti­nä. Hän pal­ve­li Yh­dys­val­tain siir­to­kun­taar­mei­jan ko­men­ta­ja­na Yh­dys­val­tain si­säl­lis­so­das­sa. Sit­ten hä­nes­tä tu­li maan en­sim­mäi­nen pre­si­dent­ti vuo­sik­si 1789–1797. Ny­kyi­sin hän­tä pi­de­tään va­pau­tu­mi­sen ja va­pau­den pe­ri­ku­va­na ja tun­ne­taan kaik­kial­la maa­il­mas­sa.

RATKAISUN HETKI YH­DYS­VAL­TAIN EN­SIM­MÄI­SEN PRESIDENTIN VIRKAANASTUJAISJUHLA, 30. HUHTIKUUTA 1789 George Was­hing­ton va­lit­tiin en­sim­mäi­se­nä Yh­dys­val­tain presidentin vir­kaan, jo­ta pi­de­tään maailman vai­ku­tus­val­tai­sim­pa­na teh­tä­vä­nä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.