Tšernobyl

Historian mer­kit­tä­vin ydin­on­net­to­muus vai­kut­ti tu­han­siin eu­roop­pa­lai­siin

Mailmaan historian käännekohtia - - Sisältö -

Maa­il­man­his­to­rian mer­kit­tä­vin ydin­on­net­to­muus ai­heut­ti sa­ta­päin kuo­le­man­ta­pauk­sia, ko­ko­nais­ten kau­pun­kien au­tioi­tu­mi­sen ja ikä­vän is­kun ke­hit­ty­väl­le

Neu­vos­to­lii­tol­le.

Tšernobylin ydin­voi­ma­lan tu­hou­tu­nees­ta ne­los­reak­to­ris­ta, 1986

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.