HIROSHIMA JA NAGASAKI: PELKO JA KAUHU VALLOILLAAN

6. ELOKUUTA 1945

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Kun US pu­dot­ti ato­mi­pom­min Hi­ros­hi­maan, jo­pa 80 000 kau­pun­gin 350 000 asuk­kaas­ta kuo­li sa­man tien. Pom­min vai­ku­tuk­set nä­kyi­vät vuo­si­kym­me­niä sä­tei­lyn ai­heut­ta­mi­na sai­rauk­si­na ja lo­pul­li­nen kuo­lo­nuh­rien mää­rä oli jo­pa 140 000. Toi­nen, kol­me päi­vää myö­hem­min Na­ga­sa­kiin pu­do­tet­tu pom­mi lo­pet­ti so­dan kar­mi­val­la ta­val­la.

Litt­le Boy- ja Fat Man -pom­mit ai­heut­ti­vat va­hin­koa, jo­ka tun­tuu yhä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.