MURHA SARAJEVOSSA

28. KESÄKUUTA 1914

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Ark­ki­hert­tua Franz Fer­di­nand ja hä­nen vai­mon­sa kuo­li­vat 19-vuo­ti­aan ser­bi­na­tio­na­lis­ti Gav­ri­lo Princi­pin luo­tei­hin ajaes­saan kau­pun­gin hal­ki. Princip oli yk­si kuu­den Bos­nian ser­bin muo­dos­ta­man sa­la­mur­haa­ja­ryh­män jä­sen. Sak­sa tu­ki Itä­val­lan kos­to­toi­mia ja Eu­roop­paan puh­ke­si so­ta.

Gav­ri­lo Princip pi­dä­te­tään hä­nen ta­pet­tu­aan Franz Fer­di­nan­din ja sii­tä saa al­kun­sa Itä-Eu­roo­pan konflik­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.