EN­SIM­MÄI­NEN ROKOTE

14. TOU­KO­KUU­TA 1796

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Eräs mik­ro­bio­lo­gi kek­si en­sim­mäi­sen iso­rok­ko­ro­kot­teen. Edwards Jen­ner ha­lusi tes­ta­ta hu­hua, jon­ka mu­kaan kar­ja­kot oli­vat im­muu­ne­ja iso­ro­kol­le, kos­ka he oli­vat saa­neet iso­rok­koa muis­tut­ta­vat leh­mä­ro­kon tar­tun­nan . Niin­pä hän ot­ti eri­tet­tä Sa­rah Nel­me­sin leh­män­rok­ko­rak­ku­lois­ta ja ro­kot­ti sil­lä on­nis­tu­nees­ti kah­dek­san­vuo­ti­aan po­jan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.