BOS­TO­NIN TEEKUTSUT

16. JOULUKUUTA 1773

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Yh­dys­val­tain siir­to­kun­ta­lais­ten kär­si­väl­li­syys Iso-Bri­tan­nian par­la­ment­tia koh­taan oli lop­pu. Mik­si hei­dän pi­täi­si to­tel­la hal­lin­toe­lin­tä, jon­ka va­lit­se­mi­seen heil­lä ei ol­lut osaa ei­kä ar­paa? Kun bos­to­ni­lai­set ”Va­pau­den po­jat” heit­ti­vät kol­men lai­van tee­las­tin sa­ta­ma­ve­teen, jär­kyt­ty­neet bri­tit aloit­ti­vat so­dan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.