DEMOKRATIAN EN­SIM­MÄI­NEN PUOLUSTUS

SYYSKUU 490 EAA.

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Per­sian kei­sa­ri­kun­ta ha­lusi ran­gais­ta Kreik­kaa sii­tä, et­tä se oli tu­ke­nut joo­nia­lai­sia. Kun atee­na­lai­set en­sin hyök­kä­si­vät per­sia­lais­ten kimp­puun Ma­rat­ho­nis­sa, mää­räl­li­ses­ti yli­voi­mai­set per­sia­lais­jou­kot is­ki­vät kreik­ka­lais­ten ri­vis­tön heik­koon kes­ki­koh­taan. Vah­vem­mat atee­na­lais­jou­kot tap­poi­vat kui­ten­kin val­loit­ta­jan jouk­ko­ja. De­mok­raat­ti­sen Krei­kan jou­kot ei­vät vain puo­lus­tau­tu­neet per­sia­lai­sia vas­taan vaan murs­ka­si­vat ne ko­ko­naan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.