ROOMAN VIIMEINEN KEISARI

476 EAA.

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Rooman val­ta­kun­ta oli 400-lu­vun lo­pus­sa me­net­tä­mäs­sä pit­kä­ai­kais­ta otet­taan Eu­roo­pas­ta ja län­ti­ses­tä maa­il­mas­ta. Van­daa­lit (itä­sak­sa­lai­nen hei­mo) oli jo ker­taal­leen ryö­vän­neet ja tu­hon­neet Roo­ma, ja huo­mat­tu­aan Rooman hei­ken­ty­neen, muut­kin al­koi­vat ka­pi­noi­da val­lan­pi­tä­jää vas­taan. Ger­maa­ni­ken­raa­li Odoacer saa­pui lo­pul­ta kau­pun­kiin ja pa­kot­ti Rooman keisari Ro­mu­lus Au­gus­tuk­sen läh­te­mään maan­pa­koon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.