ORJUUS LAKKAUTETAAN

31. TAMMIKUUTA 1865

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Kol­me vuot­ta pre­si­den­til­li­sen va­pau­tus­ju­lis­tuk­sen jäl­keen si­säl­lis­so­dan ol­les­sa täy­des­sä vauh­dis­sa Ab­ra­ham Lincoln ot­ti roh­kean as­ke­leen ja sai kongres­sin hy­väk­sy­mään Yh­dys­val­tain pe­rus­tus­la­kiin 13. li­säyk­sen. Ete­lä­val­tioi­den edus­ta­jien puut­tu­vis­ta ää­nis­tä huo­li­mat­ta ää­nes­tys hy­väk­syt­tiin vain tä­pä­räs­ti, mut­ta se riit­ti aloit­ta­maan pit­kän tais­te­lun ta­sa­ver­tai­suu­den puo­les­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.