SAUDI-ARABIASTA LÖYTYY ÖLJYÄ

1938

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Saudi-Ara­bias­sa aloi­tet­tiin öl­jy­net­sin­tä

1922, mut­ta in­no­kas yh­dys­val­ta­lai­nen Max Stei­ne­ke löy­si vas­ta vuon­na 1938 mus­tan kul­lan läh­teen. Hän oli si­tä en­nen ve­don­nut työn­te­ki­jöi­hin­sä, jot­ta he suos­tui­vat jat­ka­maan töi­tä pi­dem­pään. Löy­tö muut­ti maailman ener­gian­käyt­töä ja suh­det­ta ara­bi­maa­il­maan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.