”Kaik­ki maailman työ­läi­set – yh­ty­kää!” 1848

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Karl Marxin ja Friedrich

En­gel­sin kom­mu­nis­ti­nen ma­ni­fes­ti on yk­si kaik­kien ai­ko­jen vai­ku­tus­val­tai­sim­mis­ta (ja ah­ke­rim­min lai­na­tuis­ta) po­liit­ti­sis­ta ju­lis­tuk­sis­ta. Ma­ni­fes­tin ee­tos työ­väen­luo­kan val­las­ta on ol­lut mo­nien val­lan­kaap­paus­ten pe­rus­tee­na sen jäl­keen, kun sak­sa­lai­set po­liit­ti­set pa­ko­lai­set jul­kai­si­vat sen Lon­toos­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.