KOMPASSI KEKSITÄÄN

1117

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

En­sim­mäi­siä mag­neet­ti­kom­pas­se­ja, joi­den ar­vel­laan syn­ty­neen Kii­nas­sa Qin-dy­nas­tian ai­ka­na, ei käy­tet­ty tut­ki­mus­mat­koi­hin vaan geo­man­tian ja feng shuin har­joit­ta­mi­seen. Mag­neet­ti­kom­pas­sia ke­hi­tet­tiin edel­leen Kii­nas­sa. En­sim­mäi­sen ker­ran si­tä käy­tet­tiin na­vi­goin­tia­pu­na 1117 ja pian sen jäl­keen eu­roop­pa­lai­set me­ri­mie­het ot­ti­vat sen käyt­töön­sä ja näin sai al­kun­sa na­vi­goin­ti ja me­ri­teit­se teh­tä­vät tut­ki­mus­mat­kat.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.