ATSTEEKKIEN TUHO

1521

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Es­pan­ja­lai­set löy­si­vät vuon­na 1519 Mek­si­kon Juca­ta­nin nie­mi­maan ja sa­mal­la pai­kal­li­sen vau­raan atsteekkien kan­san, jo­ka laa­jen­si val­taa­luet­taan Mek­si­kon ra­jo­jen yli. Laa­jen­tu­mi­nen py­säh­tyi Her­nan­do Cor­te­sin joh­ta­maan val­loi­tus­ret­keen. Ats­tee­kit sai­ras­tui­vat uusiin, iso­ro­kon kal­tai­siin sai­rauk­siin, ja pa­rem­min va­rus­tel­lut val­loit­ta­jat ku­kis­ti­vat hei­dät.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.