PALLOHUONEEN VALA

20. KESÄKUUTA 1789

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Kun aa­te­lis­ten, por­va­rien ja työ­läis­ten sää­ty­jen yleis­ko­kous ko­koon­tui 20. kesäkuuta Pa­rii­siin Ver­sail­le­sin pa­lat­siin, il­mas­sa vä­rei­li po­liit­ti­nen jän­ni­tys. Heil­le sel­vi­si, et­tä ku­nin­gas Ludwig XVI oli jät­tä­nyt hei­dät ul­ko­puo­lel­le, jol­loin he päät­ti­vät laa­tia Rans­kan uuden pe­rus­tus­lain – ja kyl­vi­vät sa­mal­la Rans­kan val­lan­ku­mouk­sen sie­me­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.