WATT KE­HIT­TÄÄ HÖYRYMOOTTORIA

1796

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Ja­mes Wat­tin ke­hit­tä­mä höy­ry­moot­to­ri te­ki pal­jon muu­ta­kin kuin kul­jet­ti höy­ry­ju­nia pit­kin maa­ta. Sii­tä al­koi ker­ta­hei­tol­la teol­li­suus­val­lan­ku­mous. Teh­tai­ta voi­tiin ra­ken­taa min­ne vain ei­kä vain jo­kien lä­hel­le. Höy­ry­ko­neet ky­ke­ni­vät sa­maan kuin kym­me­net työn­te­ki­jät ja te­ki­vät sen huo­mat­ta­vas­ti no­peam­min.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.