Ete­lä-Af­ri­kas­sa lo­pe­te­taan ”apart­heid”

1994

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Ete­lä-Af­ri­kas­sa lail­lis­tet­tiin vuon­na 1948 apart­heid (ro­tue­rot­te­lu), jos­sa luo­ki­tel­tiin nel­jä eri ro­tu­luok­kaa ja mää­rät­tiin nii­hin kuu­lu­vat ih­mi­set elä­mään toi­sis­taan eril­lään. 1980-lu­vun kaup­pa­saar­to ja ylei­nen le­vot­to­muus al­koi­vat vä­hi­tel­len mu­ren­taa si­tä ja kun kan­sain­vä­li­ses­ti pa­hek­sut­tu hal­li­tus va­paut­ti Nel­son Man­de­lan van­ki­las­ta, tuo ai­ka­kausi päät­tyi.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.