ROSA PARKS EI SUOSTU SEISOMAAN

1955

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Kun Rosa Parks pi­dä­tet­tiin sik­si, et­tä hän kiel­täy­tyi an­ta­mas­ta is­tu­ma­paik­kaan­sa lin­ja-au­ton ”vä­ril­li­sil­le” tar­koi­te­tus­sa osas­tos­sa val­koi­sel­le mat­kus­ta­jal­le Ala­ba­man Mont­go­me­rys­sä, hä­nes­tä tu­li ro­tue­rot­te­lun vas­tai­sen tais­te­lun kään­ne­koh­ta ko­ko maas­sa. Epä­oi­keu­den­mu­kais­ta me­net­te­lyä ei suos­tut­tu enää hy­väk­sy­mään. ”Olin vain vä­sy­nyt alis­tu­maan”, hän sa­noi.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.