LENIN KUOLEE

21. TAMMIKUUTA 1924

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

En­nen kuo­le­maan­sa Lenin oli vuo­tee­no­ma ja pu­he­ky­vy­tön saa­tu­aan kol­me pe­räk­käis­tä ai­vo­hal­vaus­ta. Trots­ki oli ol­lut luon­nol­li­nen va­lin­ta hä­nen seu­raa­jak­seen, mut­ta Sta­lin sy­sä­si hä­net ry­mi­näl­lä syr­jään ja kar­kot­ti lo­pul­ta Si­pe­ri­aan. Niin hän ta­soit­ti si­ten tie­tä yh­del­le maa­il­man­his­to­rian kar­meim­mis­ta dik­taat­to­reis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.