NEWTON MÄÄRITTELEE PAINOVOIMAN 1687

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Ta­ri­naa sii­tä, mi­ten New­to­nin kiin­nos­tui maan ve­to­voi­man me­ka­niik­kaan syn­tyi, kun hän nä­ki ome­nan pu­toa­van puus­ta ol­les­saan kä­ve­lyl­lä puu­tar­has­sa, on ken­ties vä­hän lii­oi­tel­tu. Hän jo­ka ta­pauk­ses­sa pää­tyi mää­rit­te­le­mään ylei­sen painovoiman lain 1687 jul­kais­tus­sa teok­ses­saan Princi­pia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.